Konsekwencje bezpośrednie przemocy fizycznej

Rate this post

somatyczne

— objawy specyficzne

 • zgon jako rezultat pobicia
 • obrażenia narządów wewnętrznych (np.: wątroby, śledziony)
 • wylewy krwawe do siatkówki bez złamania lub objawów stłuczenia głowy
 • mnogie złamania, stwierdzone w obrazie rentgenowskim, o różnie zaawanso­wanym procesie gojenia, kalectwo
 • wybite zęby
 • wyrwane włosy
 • ślady uderzeń pasem, oparzeń papierosem, szczypania, uderzeń sprzączką, sznurem, ślady ugryzień przez człowieka, ślady duszenia, wiązania — szcze­gólnie powtarzające się
 • siniaki i rany w różnych fazach gojenia się

— objawy niespecyficzne

 • brak reakcji na ból (w rezultacie długotrwałej przemocy fizycznej)
 • nietrzymanie kału i moczu
 • wymioty
 • uporczywe bóle i zawroty głowy
 • bóle żołądka
 • potliwość

poznawcze, emocjonalne i behawioralne

 • zachowania agresywne w stosunku do innych lub siebie
 • ucieczki w świat fantazji
 • brak reakcji na płacz innych dzieci
 • brak poczucia bezpieczeństwa
 • zaniżona samoocena
 • małe poczucie własnej wartości
 • odrzucanie siebie, brak akceptacji własnej osoby
 • poczucie alienacji — zagubienia, osamotnienia, bezsensu, bezradności, samowyobcowania
 • brak przynależności do osób bliskich
 • poczucie krzywdy
 • poczucie winy
 • koszmary nocne
 • zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci
 • całkowita uległość i podporządkowanie się
 • gwałtowny unik (kulenie się) w odpowiedzi na próbę dotknięcia czy pogłaskania
 • lęki
 • depresja
 • słaby kontakt z otoczeniem