Konsekwencje odległe przemocy fizycznej

Rate this post

somatyczne

 • choroby somatyczne
 • trwałe uszkodzenia narządów wewnętrznych
 • organiczne uszkodzenia mózgu
 • trwałe kalectwo fizyczne
 • stałe napięcie mięśni ciała; drżenie rąk, tiki

poznawcze, emocjonalne, behawioralne

 • poczucie winy jako cecha osobowości
 • niska samoocena
 • uzależnienia — alkoholizm, narkomania
 • nerwice
 • duża potrzeba kontrolowania wszystkiego
 • stosowanie przemocy wobec innych
 • matę poczucie własnej wartości