Wydatki na reklamę

5/5 - (2 votes)

Wydatki na reklamę stanowią ważną część działalności wielu przedsiębiorstw i są traktowane jako koszty operacyjne. Takie wydatki mają na celu promowanie produktów lub usług firmy, zwiększanie rozpoznawalności marki i przyciąganie nowych klientów.

W kontekście rachunkowości, wydatki na reklamę są zazwyczaj traktowane jako koszty okresu, co oznacza, że są odliczane od przychodów w okresie, w którym są ponoszone. Są zatem uważane za koszty operacyjne i pomniejszają zysk brutto firmy.

W praktyce, wydatki na reklamę są rejestrowane jako koszty w momencie, kiedy firma otrzymuje fakturę od agencji reklamowej, platformy reklamowej online, mediów drukowanych, telewizji, radia, itp. Te koszty są zazwyczaj księgowane na koncie „Koszty sprzedaży” lub „Koszty promocji” w księgach rachunkowych firmy.

W przypadku polskiego prawa podatkowego, wydatki na reklamę są w pełni odliczalne jako koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem że są racjonalnie powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że mogą one zredukować podstawę opodatkowania firmy, co prowadzi do obniżenia zobowiązań podatkowych.

Jednakże, warto pamiętać, że niektóre formy wydatków na reklamę mogą podlegać dodatkowym regulacjom. Na przykład, koszty związane z prezentami reklamowymi o wartości powyżej pewnej kwoty mogą być częściowo ograniczone pod względem możliwości ich odliczenia. W związku z tym, firmy powinny zawsze skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że prawidłowo klasyfikują i rozliczają swoje wydatki na reklamę.

Ogólnie wymienione wyżej wydatki związane z reklamą przy okazji wydatków na reprezentację nie stanowią szczegółowej informacji na ten temat. W tym celu należy odwołać się do szczegółowych przepisów ustaw określających wydatki na reklamę.

W związku ze sformułowaniem przepisów art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na reklamę należy podzielić na dwie kategorie:

  • wydatki na reklamę publiczną – nielimitowane ilościowo przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodu,
  • wydatki na reklamę niepubliczną – limitowane ilościowo do 0,25% (łącznie z wydatkami na reprezentację) przychodów podmiotów.

W celu dokładnego określenia charakteru wydatków na reklamę konieczne jest scharakteryzowanie poszczególnych pojęć z nią związanych, które zostaną przedstawione w kolejnych podpunktach tego rozdziału.