Bibliografia

5/5 - (1 vote)

MONOGRAFIE

 1. Balcerowicz B., Sojusz a obrona narodowa, Warszawa 1999.
 2. Brodzki S., M. Chęciński, Rocznik wojskowo – polityczny 1959, Warszawa 1960.
 3. Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996.
 4. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004.
 5. Devine F., Metody jakościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 6. Encyklopedia wiedzy politycznej, (red.) M. Chmaj, J.  Marszałek-Kawa, W. Sokół, Toruń 2005
 7. John P., Metody ilościowe, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 8. Kaczmarek J., Skowroński A., NATO Europa Polska, Wrocław 1998.
 9. Kuczyński M., Ray-Ciemięga M., Bałkański syndrom 1991-1999, Warszawa 2000.
 10. Multan W., Wizje bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1997.
 11. Nauka o państwie, (red.) P.  Kaczorowski, Warszawa 2006.
 12. Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy rozwojowe, pod red. T. Łoś-Nowak, Toruń-Wrocław 2008.
 13. Przybylski H., Politologia: zarys problematyki, Katowice 2004
 14. Read M., Marsh D., Łączenie metod ilościowych z jakościowymi, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 15. Roskin M., Cord R., Mediros A., Johanes S., Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001
 16. Targowski A., Obrona Polski dziś i jutro, Warszawa 1993.
 17. Wągrowska M., Polska – NATO traktaty, gwarancje, zobowiązania, Warszawa 1999.
 18. Winczorek P. , Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000.
 19. Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 1999.
 20. ŻukowskiA., Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006.

DOKUMENTY

 1. K. Piątkowski: „Informator dla żołnierzy NATO”, Warszawa 1997 r.
 2. K. Piątkowski: „Polska i NATO w przededniu rozszerzenia”, Warszawa 1998 r.
 3. P. Wieczorek, P. Kłudka: „Droga Polski do NATO – próba bilansu”, Warszawa 1997 r.
 4. M. Wągrowska: „Partnerstwo dla Pokoju”, Warszawa 1994 r.
 5. T. Dobias: „NATO, kronika, fakty, dokumenty 1949-1982”, Warszawa 1984 r.
 6. J. Solak: „Siedemnaście kroków do NATO”, Warszawa 1999 r.
 7. M. Kuczyński: „Bałkańska pożoga”, Warszawa 1999 r.
 8. P. Piątkowski: „Operacja IFOR „Wspólny wysiłek” w Bośni”, Warszawa 1996 r.
 9. „Studium o rozszerzeniu NATO”, Warszawa 1995 r.
 10. „NATO Vademecum”, Warszawa 1995 r.
 11. „NATO Vademecum”, Warszawa 1999 r.

CZASOPISMA

 1.  ”Siły Zbrojne”, Warszawa listopad 1997 r.
 2.  „Polska w NATO”, Warszawa 1998 r.
 3.  „Przegląd NATO”, wiosna/lato 2000 r.
 4. „Przegląd NATO”, lato/jesień 2000 r.
 5. „Głos żołnierza”, nr 1, 1999 r.
 6. „Myśl wojskowa”, nr 4, lipiec/sierpień, Warszawa 1999 r.
 7. „Myśl wojskowa”, nr 2, marzec/kwiecień, Warszawa 2000 r.
 8. „Myśl wojskowa”, nr 4, lipiec/sierpień, Warszawa 2000 r.
 9. „Myśl wojskowa”, nr 5, wrzesień/październik, Warszawa 2000 r.
 10. „Myśl wojskowa”, nr 6, listopad/grudzień, Warszawa 2000 r.
 11. „Myśl wojskowa”, nr 1, styczeń/luty, Warszawa 2001 r.
 12. „Polska Zbrojna” z dn. 29.01.1996 r.
 13. „Polska Zbrojna”, nr 50, grudzień 1999 r.
 14. „Polska Zbrojna”, nr 1, styczeń 2000 r.
 15. „Polska Zbrojna”, nr 15, kwiecień 2000 r.
 16. „Polska Zbrojna”, nr 17, kwiecień 2000 r.
 17. „Polska Zbrojna”, nr 23, czerwiec 2000 r.
 18. „Polska Zbrojna”, nr 26, czerwiec 2000 r.
 19. „Rzeczpospolita” z dn. 19.01.1996 r.
 20. „Rzeczpospolita” z dn. 19.02.1996 r.
 21. „Rzeczpospolita” z dn. 28.05.1999 r.
 22. „Rzeczpospolita” z dn. 07.09.1999 r.
 23. „Wojska Lądowe”, nr 9, Warszawa 2000 r.
 24. „Wojska Lądowe”, nr 14, dn. 1-15 listopada ,Warszawa 2000 r.
 25. „Gazeta Wyborcza” z dn. 9 września 1999 r.
 26. „Przegląd Wojsk Lądowych”, nr 4/1999 r.
 27. „Wojsko i wychowanie – pismo dla żołnierzy zawodowych WP”, nr 2, Warszawa 2000 r.
 28. „Wojsko i wychowanie – pismo dla żołnierzy zawodowych WP”, nr 4, Warszawa 2000 r.
 29. „Wojsko i wychowanie – pismo dla żołnierzy zawodowych WP”, nr 6, Warszawa 2000 r.
 30. „Super – Relaks Echa Dnia”, nr 3/2001 r.
 31. „Polityka”, nr 12, z dn. 20.03.1999 r.
 32. „Polityka”, nr 12, z dn. 18.03.2000 r.
 33. „Gazeta Polska”, z dn. 31.03.1999 r.
 34. „Partnerstwo dla Pokoju”, Warszawa 1999 r.

ARTYKUŁY NAUKOWE I PRASOWE

 1. M. Jędrzejko: „NATO – kilka słów o historii”; Polska w NATO, Warszawa 1998 r.
 2.  Dr Isabelle Francois: „Partnerstwo – jedno z fundamentalnych zadań NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”; Przegląd NATO, wiosna/lato 2000 r.
 3. Gen. Klaus Reinhardt: „Dowodząc KFOR-em”; Przegląd NATO, lato/jesień 2000 r.
 4. A. Wasik: „Witamy w NATO”; Głos żołnierza, nr 1, 1999 r.
 5. Prof. Jerzy Buzek: „Polityczny i ekonomiczny wymiar integracji z NATO i jej historyczne znaczenie dla Polski”; Myśl wojskowa, nr 4, lipiec/sierpień, Warszawa 1999 r.
 6. Gen. Bryg. Prof. Dr hab. S. Koziej: „Wstępne wnioski z operacji bałkańskiej NATO”; Myśl wojskowa, nr 2, marzec/kwiecień, Warszawa 2000 r.
 7. Gen. broni Z. Zalewski: „Problemy bezpieczeństwa Polski w nowej rzeczywistości”; Myśl wojskowa, nr 4, lipiec/sierpień, Warszawa 2000 r.
 8. kpt. dypl. D. Nieke: „Zadania realizowane przez polski kontyngent wojskowy SFOR”; Myśl wojskowa, nr 5, wrzesień/październik, Warszawa 2000 r.
 9. Gen. broni H. Szumski: „Bilans funkcjonowania sił zbrojnych RP w NATO oraz misji pokojowych”; Myśl wojskowa, nr 6, listopad/grudzień, Warszawa 2000 r.
 10. ppłk dypl. rez. J. Gołębiewski: „Współpraca cywilno – wojskowa”; Myśl wojskowa, nr 1, styczeń/luty, Warszawa 2001 r.
 11. Gen. dyw. dr hab. B. Balcerowicz: „Asymetryczna wspólna siła”; Polska Zbrojna, nr 50, grudzień 1999 r.
 12. płk M. Jędrzejko: „Bilans z NATO w tle”; Polska Zbrojna, nr 1, styczeń 2000 r.
 13. T. Wróbel: „Świat po Kosowie”; Polska Zbrojna, nr 15, kwiecień 2000 r.
 14. J. B. Grochowski i K. Wojna: „Bez taryfy ulgowej”; Polska Zbrojna, nr 17, kwiecień 2000 r.
 15. A. Rawski: „Niebezpieczna misja”; Polska Zbrojna, nr 23, czerwiec 2000 r.
 16. A. Rawski: „ Batalion na walizkach”; Polska Zbrojna, nr 26, czerwiec 2000 r.
 17. M. Wągrowska: „Bałkany – daleko i blisko”; Rzeczpospolita z dn. 28.05.1999 r.
 18. Z. Brzeziński: „Dlaczego Miloszević skapitulował ?”; Rzeczpospolita z dn. 07.09.1999 r.
 19. S. Jote: „Udana misja”; Wojska Lądowe, nr 9, Warszawa 2000 r.
 20. Cz. Marcinkowski: „CIMIC w operacjach pokojowych”; Wojska Lądowe, nr 14, dn. 1-15 listopada ,Warszawa 2000 r.
 21. J. Solana: „To nie była wojna”; Gazeta Wyborcza z dn. 9 września 1999 r.
 22. A. Jóźwiak: „Polska jednostka wojskowa w siłach stabilizujących w Bośni”; Przegląd Wojsk Lądowych, nr 4/1999 r.
 23. ppłk J. Bańbor: „Kosowo – od konfliktu do wojny”; Wojsko i wychowanie – pismo dla żołnierzy zawodowych WP, nr 2, Warszawa 2000 r.
 24. P. Kłudka: „Czy podzielić Bośnię ?”; Wojsko i wychowanie – pismo dla żołnierzy zawodowych WP, nr 4, Warszawa 2000 r.
 25. ppłk mgr S. Olszewski: „Współpraca cywilno – wojskowa w Bośni”; Wojsko i wychowanie – pismo dla żołnierzy zawodowych WP, nr 6, Warszawa 2000 r.
 26. M. Pawelec: „Strzelają przy każdej okazji”; Super – Relaks Echa Dnia, nr 3/2001 r.
 27. J. Baczyński: „NATO, godzina zero”; Polityka, nr 12, z dn. 20.03.1999 r.
 28. S. Koziej: „Obrona blokiem”; Polityka, nr 12, z dn. 18.03.2000 r.
 29. W. Waszczykowski: „Peleton czy pupil”; Gazeta Polska, z dn. 31.03.1999 r.

BIULETYNY

 1. K. Piątkowski: „Biuletyn informacyjny”, Warszawa 1994 r.

ŹRÓDŁO NIEPUBLIKOWANE

 1. Internet (Strona intern. MON RP)

KONSERWATYZM

 1. Stanisław Estreicher: „Powstanie Partii Konserwatywnej w Polsce”, Czas Nr 296/1927 Kraków
 2. Marcin Król: „Stańczycy – antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich”, IW PAX, Warszawa 1985
 3. Jacek Bartyzel: „Konserwatyści przełomu XIX i XX wieku (Od Stańczyków do Kosiakiewicza i z powrotem”, Pro Fide Rege et Lege Nr 15/1993
 4. Zdzisław J. Winnicki: „Rada Regencyjna Królestwa Polskiego geneza, dokonania, znaczenie”, Pro Fide Rege el Lege Nr 15/1993
 5. Jan Bobrzyński: „Podstawy ideowe i taktyczne Stronnictwa Prawicy Narodowej (Stańczyków) (1926)”, Pro Fide Rege et Lege Nr 23/1995
 6. Jacek Bartyzel: „Konserwatyzm bez kompromisu”, Znak Nr 350/1984
 7. Hieronim hr. Tarnowski: Referat wygłoszony na zebraniu założycielskim SZ 10.03.1924 we Lwowie
 8. Stanisław Estreicher: „Rokosz”, Czas Nr 291/1926
 9.  Stanisław Estreicher: „Konserwatyzm”, Czas Nr 296/1926
 10. Bronisław Łagowski: „Liberalna kontrrewolucja”, Warszawa 1994

Dodaj komentarz