Kwestionariusz do badania sytuacji społecznej osób dotkniętych zaginięciem

5/5 - (1 vote)

Kwestionariusz do badania sytuacji społecznej osób dotkniętych zaginięciem to narzędzie psychometryczne stworzone z myślą o zrozumieniu unikalnych problemów i wyzwań, z jakimi borykają się osoby doświadczające zaginięcia bliskich. Poniżej przedstawiam kilka aspektów teoretycznych tego kwestionariusza.

Cel

Głównym celem kwestionariusza jest zebranie informacji na temat różnych aspektów życia i stanu emocjonalnego osób, których bliscy zaginęli. Kwestionariusz może być używany przez psychologów, pracowników socjalnych, organizacje pomocy społecznej i innych specjalistów zainteresowanych badaniem i pomocą w tej specyficznej sytuacji.

Struktura

Kwestionariusz składa się głównie z pytań zamkniętych na 6-stopniowej skali Likerta, a także kilku pytań wielokrotnego wyboru dotyczących rodzaju relacji z zaginioną osobą oraz częstotliwości kontaktu. Pytania dotyczą różnych aspektów życia, takich jak wsparcie społeczne, emocje, odczucia winy czy oczekiwania co do poszukiwań.

Sposób oceny

Odpowiedzi są kodowane i sumowane w celu uzyskania wyniku, który może być interpretowany indywidualnie lub w kontekście większej grupy osób doświadczających podobnych sytuacji. Wyniki mogą posłużyć jako baza dla dalszej diagnozy i interwencji terapeutycznych.

Zalety

 1. Specyficzność – kwestionariusz jest dostosowany do bardzo konkretnej i trudnej sytuacji życiowej.
 2. Wszechstronność – badanie różnych aspektów (emocjonalnych, społecznych, materialnych) sytuacji osoby, której bliski zaginął.
 3. Możliwość indywidualnej i grupowej analizy – wyniki mogą być wykorzystywane zarówno w kontekście jednostkowym, jak i dla analizy zjawiska na większą skalę.

Wady

 1. Wysoka emocjonalność tematu – kwestionariusz może wywołać silne emocje, co wymaga odpowiedniego wsparcia terapeutycznego.
 2. Brak norm – jeżeli kwestionariusz jest stosunkowo nowy lub rzadko używany, może brakować odpowiednich norm i porównań.
 3. Specyficzność kontekstu – wyniki mogą być trudne do generalizacji, ze względu na unikalność każdego przypadku zaginięcia.

Ten kwestionariusz może być niezwykle użyteczny dla profesjonalistów zajmujących się pomocą osobom w kryzysie emocjonalnym, jakim niewątpliwie jest zaginięcie bliskiej osoby.

Instrukcja:

Bardzo proszę zakreślić kółkiem jedną cyfrę wiedząc że:

1 – całkowicie się nie zgadzam

2 – nie zgadzam się

3 – raczej się nie zgadzam

4 – raczej się zgadzam

5 – zgadzam

6 – całkowicie się zgadzam

1 Czy ma Pan(i) poczucie, że zaginięcie to niesprawiedliwość losu? 1 2 3 4 5 6
2 Czy doświadcza Pan(i) tęsknoty za zaginioną osobą? 1 2 3 4 5 6
3 Czy może Pan(i) liczyć na wsparcie krewnych? 1 2 3 4 5 6
4 Czy może Pan(i) liczyć na wsparcie znajomych? 1 2 3 4 5 6
5 Czy ma Pan(i) poczucie, że po zaginięciu wsparcie ze strony krewnych zmniejszyło się? 1 2 3 4 5 6
6 Czy ma Pan(i) poczucie, że po zaginięciu wsparcie ze strony znajomych zmniejszyło się? 1 2 3 4 5 6
7 Czy Pana(i) krewni angażują się w poszukiwania zaginionej osoby? 1 2 3 4 5 6
8 Czy Pana(i) znajomi angażują się w poszukiwania zaginionej osoby? 1 2 3 4 5 6
9 Czy ma Pan(i) możliwość rozmawiania o swoich kłopotach z krewnymi? 1 2 3 4 5 6
10 Czy ma Pan(i) możliwość rozmawiania o swoich kłopotach ze znajomymi? 1 2 3 4 5 6
11 Czy ma Pan(i) poczucie, że po zaginięciu życie rodziny zmieniło się? 1 2 3 4 5 6
12 Czy życie Pana(i) rodziny uległo dezorganizacji po zaginięciu? 1 2 3 4 5 6
13 Czy uważa Pan(i), że ktoś z rodziny jest winien tego, co się stało? 1 2 3 4 5 6
14 Czy uważa Pan(i) że sam ponosi odpowiedzialność za zaginięcie? 1 2 3 4 5 6
15 Czy brakuje Panu(i) zaginionej osoby? 1 2 3 4 5 6
16 Czy często myśli Pan(i) o tym, co dzieje się z zaginioną osobą? 1 2 3 4 5 6
17 Czy często wspomina Pan(i) zaginioną osobę? 1 2 3 4 5 6
18 Czy często myśli Pan(i) jak wyglądałoby teraz życie Waszej rodziny, gdyby nie doszło do zaginięcia? 1 2 3 4 5 6
19 Czy ma Pan(i) poczucie, że krewni obarczają Pana(Panią) winą za zaginięcie? 1 2 3 4 5 6
20 Czy ma Pan(i) poczucie, że znajomi obarczają Pana(Panią) winą za zaginięcie? 1 2 3 4 5 6
21 Czy otrzymuje Pan(i) pomoc ze strony organizacji zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych? 1 2 3 4 5 6
22 Czy uważa Pan(i), że zainteresowanie zaginięciem ze strony policji było wystarczające? 1 2 3 4 5 6
23 Czy odnosi Pan(i) wrażenie, że po zaginięciu niektórzy krewni odsunęli się od Pana(i)? 1 2 3 4 5 6
24 Czy odnosi Pan(i) wrażenie, że po zaginięciu niektórzy znajomi odsunęli się od Pana(i)? 1 2 3 4 5 6
25 Czy wierzy Pan(i) w szczęśliwe odnalezienie się zaginionej osoby? 1 2 3 4 5 6
26 Czy wierzy Pan(i), że życie Waszej rodziny jeszcze wróci do normy? 1 2 3 4 5 6
27 Czy sądzi Pan(i), że zaginiony sam jest winien temu, co się stało? 1 2 3 4 5 6
28 Czy myśli Pan(i) czasem, że zaginiony nie wraca do domu, gdyż tego nie chce? 1 2 3 4 5 6
29 Czy jest Pan(i) czasem zły(a) na zaginionego za to, co się stało? 1 2 3 4 5 6
30 Czy miewa Pan(i) sny, w których pojawia się zaginiony? 1 2 3 4 5 6
31 Czy jest Pan(i) zadowolony z obecnej sytuacji materialnej? 1 2 3 4 5 6
32 Czy po zaginięciu Pana(i) sytuacja materialna uległa pogorszeniu? 1 2 3 4 5 6
33 Czy może Pan(i) wyobrazić sobie szczęśliwe życie Waszej rodziny bez zaginionej osoby? 1 2 3 4 5 6
34 Czy zgadza się Pan(i), że zaginięcie bliskiej osoby to najgorsza rzecz jaka może przytrafić się człowiekowi? 1 2 3 4 5 6
35 Czy uważa Pan(i), że wszystko w życiu ma jakiś sens, nawet zaginięcie bliskiej osoby? 1 2 3 4 5 6
 1. Jakiego rodzaju więź łączyła Pana(Panią) z zaginioną osobą?
 • małżeństwo
 • konkubinat
 • brat/siostra
 • matka
 • ojciec
 • dziecko
 • inny krewny……………..
 1. Jak często widywał(a) się Pan(i) z tą osobą przed jej zaginięciem?
 • codziennie
 • 4 – 5 razy w tygodniu
 • 2 –3 razy w tygodniu
 • rzadziej
 1. Czy utrzymywał(a) Pan(i) kontakt telefoniczny z zaginioną osobą?
 • tak, codziennie
 • tak, 4 – 5 razy w tygodniu
 • tak, 2 – 3 razy w tygodniu
 • tak, rzadziej
 • nie
 1. Czy prowadził(a) Pan(i) wspólne gospodarstwo domowe z zaginioną osobą?
 • tak
 • nie
 1. Czy był Pan(i) na utrzymaniu zaginionej osoby?
 • tak
 • nie

Dodaj komentarz