Kwestionariusz EPQ-R

5/5 - (1 vote)

Kwestionariusz Osobowości Eysencka (Eysenck Personality Questionnaire – EPQ) to jedno z najbardziej znanych i szeroko używanych narzędzi do oceny osobowości w psychologii. Wersja zrewidowana, znana jako EPQ-R (Eysenck Personality Questionnaire-Revised), została stworzona, by uwzględnić nowsze badania i teorie dotyczące osobowości. Zwykle skupia się on na trzech głównych wymiarach osobowości według teorii Eysencka: ekstrawersji, neurotyczności i psychotyzmu. Niektóre wersje zawierają również skalę do oceny tendencji do udawania czy kłamstwa, często oznaczaną jako „Skalę Kłamstwa” („Lie Scale”).

Do czego służy:

 1. Diagnostyka Kliniczna – Kwestionariusz jest używany w ustawieniach klinicznych do zrozumienia profilu osobowości pacjenta i potencjalnych problemów związanych z jego zachowaniem.
 2. Badania Naukowe – Jest często używany w badaniach nad osobowością, zachowaniem i zdrowiem psychicznym.
 3. Selekcja i Rekrutacja – W kontekście organizacyjnym, może być używany do selekcji kandydatów, którzy najbardziej pasują do profilu osobowości wymaganego na danym stanowisku.
 4. Rozwój Osobisty – Może być używany w coaching’u i doradztwie zawodowym.

Kto z niego korzysta:

 1. Psychoterapeuci i Psycholodzy – W diagnostyce klinicznej i terapii.
 2. Doradcy Zawodowi i Coachowie – W planowaniu kariery i rozwoju osobistego.
 3. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – W procesach rekrutacyjnych i szkoleniach.
 4. Naukowcy – W badaniach dotyczących różnych aspektów osobowości i zachowania.

Ograniczenia:

 1. Redukcjonizm – Krytycy argumentują, że EPQ-R jest zbyt redukcyjny i nie oddaje pełnej złożoności osobowości.
 2. Kulturowe Różnice – Nie wszystkie aspekty kwestionariusza mogą być odpowiednie w różnych kontekstach kulturowych.
 3. Subiektywność – Jak większość kwestionariuszy opartych na samoopisie, EPQ-R jest podatny na błędy wynikające z braku samowiedzy czy chęci przedstawienia się w korzystnym świetle.

Mimo pewnych ograniczeń, EPQ-R jest uznawany za solidne i niezawodne narzędzie w ocenie osobowości i jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach.

Kwestionariusz EPQ-R (Eysenck Personality Questionnaire-Revised) jest narzędziem psychometrycznym zazwyczaj składającym się z kilkudziesięciu do kilkuset pytań, zależnie od wersji. Początkowe wersje EPQ miały mniej pytań, ale zrewidowane edycje są zwykle bardziej szczegółowe. Kwestionariusz jest zaprojektowany w formie stwierdzeń, na które respondenci odpowiadają zazwyczaj przy użyciu skali Likerta (np. „Zdecydowanie się zgadzam”, „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się”, „Zdecydowanie się nie zgadzam”) lub opcji binarnych („Tak” lub „Nie”).

Struktura

 1. Ekstrawersja – Pytania w tej sekcji dotyczą poziomu towarzyskości, energii i komfortu w interakcjach społecznych.
 2. Neurotyczność – Ta sekcja ocenia poziom lęku, nastroju i stabilności emocjonalnej respondenta.
 3. Psychotyzm – Pytania dotyczą takich cech jak agresywność, empatia i konwencjonalność.
 4. Skala Kłamstwa – Opcjonalna, ale często dołączana, ta sekcja ma za zadanie zidentyfikować próby udawania lub fałszowania odpowiedzi.

Przykładowe pytania

 1. „Lubisz być w centrum uwagi.” (Ekstrawersja)
 2. „Często się martwisz.” (Neurotyczność)
 3. „Nie boisz się zaryzykować.” (Psychotyzm)
 4. „Zawsze mówisz prawdę.” (Skala Kłamstwa)

Sposób oceny

Po wypełnieniu kwestionariusza, odpowiedzi są zwykle kodowane i sumowane, co prowadzi do wyników w każdej z skal. Te wyniki mogą być następnie interpretowane przez specjalistów w kontekście norm grupowych lub indywidualnych cez osoby badanej.

Warto zauważyć, że kwestionariusz EPQ-R istnieje w różnych wersjach językowych i kulturowych, a także w wersjach skróconych i pełnych, co czyni go użytecznym w różnorodnych kontekstach.

Instrukcja

Odpowiedz na każde pytanie, otaczając kółkiem TAK albo NIE obok numeru pytania na ARKUSZU ODPOWIEDZI. Nie ma tu dobrych ani złych odpowie­dzi, ani podchwytliwych pytań. Pracuj szybko i nie zastanawiaj się zbyt długo na dokładnym znaczeniem pytań.

ODPOWIEDZ NA WSZYSTKIE PYTANIA

 1. Czy masz wiele różnych zainteresowań (hobby)?
 2. Czy zanim coś zrobisz, starasz się najpierw wszystko dokładnie przemyśleć?
 3. Czy często miewasz zmienne nastroje?
 4. Czy zdarzyło ci się przyjmować bez protestu pochwały, wiedząc, że należą się  one komuś innemu?
 5. Czy bardzo przejmujesz się tym, co ludzie myślą?
 6. Czy jesteś osobą rozmowną?
 7. Czy martwiłoby cię posiadanie długów?
 8. Czy czasem czujesz się „podle” bez powodu?
 9. Czy dajesz pieniądze na cele dobroczynne?
 10. Czy kiedyś z łakomstwa wziąłeś (wzięłaś) sobie więcej, niż ci się należało?
 11. Czy masz żywe usposobienie?
 12. Czy bardzo poruszyłby cię widok cierpiącego dziecka lub zwierzęcia?
 13. Czy często martwisz się z powodu rzeczy, których nie powinieneś był (nie powinnaś była) powiedzieć lub zrobić?
 14. Czy nie lubisz ludzi, którzy nie umieją się zachować?
 15. Czy zawsze dotrzymujesz obietnicy, niezależnie od tego, jak bardzo może ci to być nie na rękę?
 16. Czy zwykle potrafisz odprężyć się i dobrze się bawić na wesołym przyjęciu?
 17. Czy łatwo Cię wyprowadzić z równowagi?
 18. Czy ludzie powinni zawsze przestrzegać prawa?
 19. Czy zdarzyło Ci się obwiniać kogoś o coś, o czym wiedziałeś (wiedziałaś), że naprawdę sam (sama) to popełniłeś (popełniłaś)?
 20. Czy lubisz poznawać nowych ludzi? ­
 21. Czy dobre maniery są bardzo ważne?
 22. Czy łatwo zranić twoje uczucia?
 23. Czy wszystkie twoje przyzwyczajenia są dobre i pożądane?
 24. Czy w towarzystwie masz skłonność do trzymania się na uboczu?
 25. Czy zażyłbyś (zażyłabyś) środki, które mogą wywołać dziwne lub niebezpieczne skutki?
 26. Czy często czujesz, że masz „wszystkiego dość”? .
 27. Czy zdarzyło ci się zabrać coś (choćby szpilkę czy guzik), co należało do kogoś innego?
 28. Czy lubisz spędzać czas poza domem?
 29. Czy wolisz chodzić własnymi drogami, niż przestrzegać ustalonych reguł?
 30. Czy bawi cię zadawanie bólu osobom, które kochasz?
 31. Czy często dokucza ci poczucie winy?
 32. Czy mówisz czasem o rzeczach, na których się zupełnie nie znasz?
 33. Czy wolisz czytać, niż spotykać się z ludźmi?
 34. Czy masz wrogów, którzy chcą ci zaszkodzić?
 35. Czy nazwałbyś (nazwałabyś) się osobą nerwową?
 36. Czy masz wielu przyjaciół?
 37. Czy lubisz robić kawały, które mogą czasem zaszkodzić ludziom?
 38. Czy masz skłonność do zamartwiania się?
 39. Czy jako dziecko wykonywałeś (wykonywałaś) polecenia natychmiast i bez szemrania?
 40. Czy nazwałbyś (nazwałabyś) się lekkoduchem?
 41. Czy dobre wychowanie i schludność mają dla ciebie duże znaczenie?
 42. Czy często postępowałeś (postępowałaś) wbrew woli rodziców?
 43. Czy martwisz się okropnymi rzeczami, które mogłyby się wydarzyć?
 44. Czy zdarzyło ci się zepsuć lub zgubić coś, co należało do kogoś innego?
 45. Czy zazwyczaj przejawiasz inicjatywę przy zawieraniu nowych znajomości?
 46. Czy uważasz się za osobę '”spiętą” lub przewrażliwioną?
 47. Czy przeważnie milczysz w towarzystwie innych ludzi?
 48. Czy uważasz, że małżeństwo jest instytucją przestarzałą, którą należy zlikwidować?
 49. Czy czasem się trochę przechwalasz?
 50. Czy mniej niż większość ludzi przejmujesz się tym, czy coś jest dobre czy złe?
 51. Czy łatwo ci rozkręcić towarzystwo na nudnym przyjęciu?
 52. Czy martwisz się swoim zdrowiem?
 53. Czy powiedziałeś (powiedziałaś) kiedyś o kimś coś złego lub złośliwego?
 54. Czy lubisz współpracować z innymi ludźmi?
 55. Czy lubisz opowiadać przyjaciołom kawały i zabawne historyjki?
 56. Czy większość rzeczy ma dla ciebie taki sam smak?
 57. Czy jako dziecko byłeś (byłaś) kiedykolwiek zuchwały (zuchwała) wobec rodziców?
 58. Czy lubisz przebywać wśród ludzi?
 59. Czy martwisz się, jeśli wiesz, że w twojej pracy są błędy?
 60. Czy cierpisz na bezsenność?
 61. Czy mówiono ci, że czasem postępujesz zbyt nierozważnie?
 62. Czy zawsze myjesz ręce przed jedzeniem?
 63. Czy prawie zawsze w czasie dyskusji masz na wszystko gotową odpowiedź?
 64. Czy lubisz przychodzić na umówione spotkania dużo przed czasem?
 65. Czy często czujesz się bez powodu zobojętniały (zobojętniała) i zmęczony (zmęczona)?
 66. Czy kiedykolwiek oszukiwałeś (oszukiwałaś) w czasie gry?
 67. Czy lubisz robić rzeczy wymagające szybkiego działania?
 68. Czy twoja matka jest (była) dobrą kobietą?
 69. Czy często podejmujesz decyzje pod wpływem chwili?
 70. Czy często masz uczucie, że życie jest bardzo nudne?
 71. Czy kiedykolwiek wykorzystałeś (wykorzystałaś) kogoś?
 72. Czy często podejmujesz więcej działań, niż pozwala ci na to czas?
 73. Czy jest wiele osób, które starają się ciebie unikać?
 74. Czy bardzo martwisz się swoim wyglądem?
 75. Czy uważasz, że ludzie poświęcają zbyt wiele czasu na zapewnienie  swojej przyszłości oszczędzając i ubezpieczając się?
 76. Czy kiedykolwiek pragnąłeś (pragnęłaś) nie żyć?
 77. Czy uchylałbyś (uchylałabyś) się od płacenia podatków, wiedząc, ze to się nie  wyda?
 78. Czy potrafisz rozkręcić zabawę na przyjęciu?
 79. Czy starasz się nie być opryskliwy (opryskliwa) wobec ludzi?
 80. Czy zbyt długo się martwisz, kiedy zdarzy ci się coś nieprzyjemnego?
 81. Czy postępujesz w myśl zasady „najpierw pomyśl, później zrób”?
 82. Czy kiedykolwiek upierałeś (upierałaś) się przy własnym zdaniu?
 83. Czy cierpisz na „nerwy”?
 84. Czy często czujesz się samotny (samotna)?
 85. Czy na ogół potrafisz wierzyć, że ludzie mówią prawdę?
 86. Czy zawsze postępujesz zgodnie z zasadami, które głosisz?
 87. Czy łatwo cię zranić, wytykając błąd w twoim postępowaniu?
 88. Czy lepiej jest postępować według reguł przyjętych w społeczeństwie, niż  chodzić własnymi drogami?
 89. Czy spóźniłeś (spóźniłaś) się kiedyś na spotkanie lub do pracy?
 90. Czy lubisz jak wokół ciebie jest dużo ruchu i ciągle coś się dzieje?
 91. Czy chciałbyś (chciałabyś), by inni się ciebie bali?
 92. Czy czasem kipisz energią, a innym razem jesteś bardzo ospały (ospała)?
 93. Czy czasem odkładasz do jutra to, co powinieneś (powinnaś) zrobić dzisiaj?
 94. Czy ludzie uważają cię za osobę o bardzo żywym usposobieniu?
 95. Czy ludzie mówią ci wiele kłamstw?
 96. Czy sądzisz, że ma się szczególne obowiązki wobec własnej rodziny?
 97. Czy jesteś przeczulony (przeczulona) w pewnych sprawach?
 98. Czy zawsze gotów (gotowa) jesteś przyznać się do popełnionych błędów?
 99. Czy byłoby ci bardzo żal zwierzęcia, które wpadło w sidła?
 100. Czy trudno ci się opanować, gdy wpadniesz w złość?

 Sprawdź, czy nie opuściłeś (opuściłaś) żadnego pytania.

Dodaj komentarz