Psychologia, psychoanaliza, psychotechniki

5/5 - (6 votes)

praca mgr o New Age

„Na zeświecczonym zachodzie psychologia zastąpiła teologię, stając się centrum zainteresowań człowieka. Według Martina Grossa jesteśmy obywatelami wspólnego Społeczeństwa Psychologicznego tworzonego przez ludzi, którzy jak nigdy przedtem zajmują się przede wszystkim Jaźnią.[1]

Nowa Świadomość reklamuje się jako nowy umysł, nowy sposób myślenia i życia. Odnowiona jaźń postrzegana jest tu jako niewyczerpalne źródło rozwoju i możliwości człowieka, którego umysł nie ma żadnych granic. New Age obiecując każdemu osobistą transformację usiłuje umysł ten wyzwolić, dać nową świadomość i właściwą psychologię. W związku z tym psychologia staje się główną dziedziną pozostającą na usługach Nowej Ery.”[2]

Źródłem inspiracji dla „wyznawców” New Age są: Zygmunt Freud (szkoła psychoanalizy) Carl Gustaw Jung (zakładał istnienie „nieświadomości zbiorowej” – zbioru wyobrażeń archetypowych i sił gromadzących się na przestrzeni historii, które są udziałem wszystkich ludzi, w przeciwieństwie do swego nauczyciela – Freuda – nie uznawał wiary w Boga za szkodliwe złudzenie, nie potępiał mistyki i religii), Wilhelm Reich (metoda pracy nad ciałem w celu wyzwolenia „energii orgonicznej” przenikającej wszechświat), Viktor Frankl („egzystencjalna pustka” jako problem współczesnego człowieka – „pragnienie znaczenia „ jako najważniejsze w psychologii człowieka), Abraham Maslow („hierarchia potrzeb”), Erich Fromm (psychologia humanistyczna) i inni.

Z początków psychologii humanistycznej wywodzi się Ruch Ludzkiego Potencjału, jeden z podstawowych elementów New Age. Kładzie on nacisk na realizację potencjału tkwiącego w człowieku i jego dobro. Należy tu też wspomnieć o ruchu EST (Erhard Seminar Training – są to seminaria propagujące ideę jedności wszechrzeczy, głoszące wyższość jaźni i panteizmu, oraz o psychologii transpersonalnej (uznaje ona potrzebę doskonałości człowieka, konieczność uwolnienia się z otaczających więzów, odzyskania wymiaru duchowego i pielęgnowania go, zachęca do wschodnich form medytacji, praktykowania jogi i metod poszerzających świadomość).

W New Age popularne są również psychotechniki, zwane inaczej psychotechnologiami (termin używany przez Marylin Ferguson, czołową pisarkę New Age – „The Aquarian Conspiracy”). Są to systemy ukierunkowane na celową przemianę świadomości. Mogą one zapoczątkować przemianę jednostki idącą w kierunku osiągnięcia nowej świadomości (pogłębionej jakościowo).[3]


[1] M. Gross, The Psychological Society, Simon and Schuster, New York 1978, s.3-4, w: D. R. Groothuis, New Age – czy naprawdę Nowa Era?, Wydawnictwo Areopag, Katowice 1994, s.88; za:

[2] Adam Zamojski, New Age: filozofia, religia i paranauka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000r., s.55.

[3] Adam Zamojski, New Age: filozofia, religia i paranauka, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000r., s.55-62.

Dodaj komentarz