Spółki Ciech S.A. jako przykład sieci dystrybucji

5/5 - (3 votes)

Ciech S.A. to polskie przedsiębiorstwo z branży chemicznej, które zostało założone w 1945 roku. Firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji produktów chemicznych, takich jak sody, kwas solny, sole potasowe i odczynniki chemiczne. Ciech S.A. zatrudnia około 4 500 pracowników i posiada swoje zakłady produkcyjne w Polsce, Niemczech, Czechach, na Litwie i w Rosji.

Ciech S.A. składa się z trzech głównych segmentów biznesowych: soda, produkty organiczne i energia. Segment soda zajmuje się produkcją i sprzedażą sody oczyszczonej, sody kalcynowanej i kwasu solnego. Segment produktów organicznych specjalizuje się w produkcji i dystrybucji produktów takich jak sole potasowe, m.in. do produkcji nawozów, czy produkty farmaceutyczne i kosmetyczne. Segment energia zajmuje się produkcją i sprzedażą energii elektrycznej, pary i ciepła z elektrociepłowni.

Ciech S.A. jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wchodzi w skład indeksu WIG20. Firma jest uważana za jednego z liderów w branży chemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej i posiada duże doświadczenie w eksporcie swoich produktów na rynki międzynarodowe.

Ciech S.A. stawia na innowacyjność i rozwój swoich produktów, a także dba o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Firma posiada wiele certyfikatów jakości, takich jak ISO 9001, ISO 14001, czy OHSAS 18001, co potwierdza ich dbałość o jakość produktów oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Firma Ciech S.A. to polskie przedsiębiorstwo chemiczne, które specjalizuje się w produkcji i dystrybucji produktów chemicznych, takich jak sody, kwas solny, sole potasowe i odczynniki chemiczne. Firma działa w trzech segmentach biznesowych: soda, produkty organiczne i energia. Ciech S.A. posiada zakłady produkcyjne w Polsce, Niemczech, Czechach, na Litwie i w Rosji, a także eksportuje swoje produkty na rynki międzynarodowe. Firma stawia na innowacyjność, zrównoważony rozwój i dbałość o jakość produktów oraz bezpieczeństwo pracowników.

Przechodzenie do gospodarki rynkowej i związane z tym działania zmierzające do decentralizacji i prywatyzacji różnych dziedzin gospodarki, konkurencja firm zagranicznych zmusiły Ciech do zmiany strategii – do robienia interesów wszędzie i w każdej dziedzinie.[1]

Pierwszym przedsięwzięciem zrealizowanym na terenie polski było wejście w 1987 roku do spółki „Vitrosilikon” w Iłowej, producenta szkliwa sodowo – krzemowego i opakowań szklanych. W 1991 roku nabyto udziały we włocławskim „Opakofarbie” wytwarzającym opakowania do farb i lakierów, firmie spedycyjnej „Hartwig – Gdańsk”, „Ewicie” w Katowicach, zajmującej się operacjami przeładunkowo – transportowymi na szero-kotorowej linii kolejowej łączącej Śląsk byłym ZSRR.

Wydaje się jednak, iż były to działania chyba dla ratowania resztek polskich firm sektora przemysłowego niż mające przynieść zyski dla Ciech – nawet w długim okresie czasu. Jedyną dobrą i opłacalną inwestycją dokonaną przez Ciech w tym okresie czasu, było rozpoczęcie w 1993 roku działalności „Trans – Clean” w Bydgoszczy. Jej założycielami zostali Ciech S.A. oraz Bydgoskie Zakłady Chemiczne „Zachem”. Spółka ta zajmuje się transportem chemikaliów (również toksycznych i niebezpiecznych), a także myciem autocystern i cystern kolejowych. Tamtejsza ekomyjnia jest rzeczywiście  najnowocześniejszym tego typu obiektem, w tej części Europy.


[1] Ciech International, Warszawa 1995, nr 11.