Pojęcie magazynu

5/5 - (4 votes)

Magazynem nazywamy jednostkę organizacyjno – funkcjonalną, która zajmuje się magazynowaniem dóbr materialnych, które są czasowo wyłączone z użycia. Magazyn ma przeznaczoną do tych celów przestrzeń, oraz szereg środków technicznych umożliwiających obsługiwanie i wszystkie ruchy towaru. Jednostka taka ma również za zadanie zabezpieczyć przed wszelakimi czynnikami naturalnymi i przypadkowymi towar. Magazyn stanowi podstawowy element infrastruktury, który decyduje w znacznym stopniu o sprawnym przebiegu procesów logistycznych

Rozpatrując pojęcie magazynu jako pomieszczenia definiujemy je jako konstrukcje budowlane przeznaczone do magazynowania dóbr. Takie budynki są bardzo różnorodne i ich przeznaczenie wynika z:

  • czasu magazynowania asortymentu,
  • rodzaju przechowywanych dóbr i ich podatności magazynowej,
  • rotacji towaru w magazynie,
  • mechanizacji i automatyzacji.

Każdy z takich budynków posiada swoje atrybuty, czyli kryteria konstrukcyjne i użytkowe. Te pierwsze to kształt magazynu, układ ramp załadunkowych, wymiary, a do kryteriów użytkowych zaliczamy sposób transportu na magazynie, powierzchnia magazynu, intensywność transportowania zapasów wewnątrz magazynu.

Podstawowe strefy znajdujące się na magazynie:

  • strefa przyjęcia- jest to wyznaczone miejsce na magazynie gdzie odbywa się przyjęcie towaru, najczęściej za pomocą wózków spalinowych bądź elektrycznych towar ściągany jest z samochodów na wyznaczone miejsce na placu; przyjęcia dokonuje się przez odpowiednie rampy rozładunkowe
  • strefa składowania- jest to miejsce gdzie przechowuje się asortyment; może być to po prostu wyznaczony plac, bądź specjalnie zamontowany, przeznaczone do wysokiego składu regały,
  • strefa selekcjonowania i kompletowania towaru- jest to obszar na magazynie gdzie dokonywana jest zbiórka i ewentualne skompletowanie i zabezpieczenie towaru przeznaczonego do wysyłki,
  • strefa wysyłki- w tym miejscu składowany jest towar zabezpieczony i gotowy do wysyłki do klienta; najczęściej, przy większej ilości dziennych wysyłek takie produkty układane są kierunkami ustalonymi przez przewoźnika,
  • strefa rezerwowa- wolne miejsce na magazynie mogące służyć np. przechowaniu towaru lub zabezpieczaniu palet, w sytuacji gdy pozostałe strefy nie są w stanie obsłużyć wszystkich procesów.