Literatura

 1. P. Blaik, Logistyka, PWN, Warszawa, 2000,
 2. E. Gołembska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa, 2001,
 3. B. Z. Szałek, Logistyka – wstęp do problematyki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 1994,
 4. P. Riebel, Logistik als Herausforderung der Wirtschaft [w:] Das logistische Angebot im Guterrverkeher, GVB e. v., Heft S,
 5. T. Wojciechowski, Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa, 1995,
 6. D.J. Bowersox,  Logistical Management, Macmillan Publishing Co., Nowy York, 1978,
 7. B. Ihde, Transport,Verkeher, Logistik, Munchen, 1984,
 8. H. Ch. Pfohl, Logistic systeme,Springer Verlag, Berlin, 1985,
 9. F. Beiger, J. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa, 1993,
 10. M. Kufel, Koszty przepływu materiałów: istota i zakres [w:] Gospodarka Materiałowa, nr 6,
 11. D. Kempny, Zapasy w systemie logistycznym firmy, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice, 1995,
 12. R.M.  Ballou, Basic Busines Logistics, Transportation, Materials Management, Physical Distribution, Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffs,New Yersey, 1987,
 13. J. Farana, Gospodarka zapasami w przedsiębiorstwie, TNOiK, Katowice, 1979,
 14. Encyklopedia Gospodarki Materiałowej, prac. zb. pod red. Z. Surzyckiej-Milczewskiej, PWN,  Warszawa, 1989,
 15. D.Del Mar.: Operartions and Industrial Management, Aesigning and Managing for Produkctivity, Mc Graw-Hill  Inc., New York, 1985,
 16. D. Szwarc, W. Caputa, Cele zarządzania dystrybucją fizyczną w przedsiębiorstwie [w:] Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 1996,  nr. 12
 17. D. Kempny, Podstawy logistycznego zarządzania zapasami [w:]  Gospodarka materiałowa & Logistyka, 1996, nr 4,
 18. Z. Sarjusz-Wolski, O pewnych  szczególnych przypadkach sterowania zapasami [w:] Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 1995, nr 3,
 19. M. Sierpińska, T. Wędzki, Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie [w:] Gospodarka Materiałowa & Logistyka,1996, nr 1,
 20. W. Radzzikowski, Z. Sarjusz-Wolski, Metody optymalizacji decyzji logistyxcznych, TSZ, Toruń, 1994,
 21. Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w warunkach dużej zmienności popytu [w:] Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 1997, nr 1,
 22. A. Pabian, Zakup a ograniczenie zapasów, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 1, 1997,
 23. Z.Dudziński, Organizacja gospodarki magazynowej, PTE, Katowice, 1981,
 24. R. Bąkowski, Leksykon magazynowania, PWE, Warszawa,1982,
 25. M. Lisińska-Kuśnierz, Wybrane zagadnienia z przechowalnictwa towarów,  AE w Krakowie, Kraków, 1992
 26. Z Dudziński: Odpowiedzialność materialna personelu magazynowego [W:] Gospodarka materialna i logistyka, nr 11 1996,
 27. Krawczyk      S. (red.), Logistyka. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011, cz. 1 i 2.
 28. Kolasińska-Morawska      K., Zarządzanie logistyczne, SWSPiZ, Łódź 2010
 29. Wojciechowski T., Dystrybucji i logistyka na rynku towarowym, WSZiM, Sochaczew 2010
 30. Korzeniowski      A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, ILiM,      Poznań 2010
 31. Kawa A., Konfigurowanie łańcucha dostaw, UE, Poznań, 2011
 32. Fertsch M., Cyplik P., Hadaś Ł., Logistyka produkcji. Teoria i praktyka, ILiM,      Poznań 2010
 33. Skowron-Grabowska      B., Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, PWE, Warszawa 2010
 34. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010
 35. Ciesielski M., Długosz J. (red.), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010
 36. Bravard J.L., Morgan R., Inteligentny outsourcing, MT Biznes, Warszawa 2010
 37. Ficoń K., Procesy logistyczne, BEL Studio Sp. Z o.o., Warszawa 2008
 38. Ficoń K., Infrastruktura logistyczna, BEL Studio Sp. Z o.o., Warszawa 2009
 39. Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, UE, Wrocław 2008
 40. Kozłowski R., Sikorski A (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, Wolters Kluwer      business, Kraków 2009
 41. Płaczek E., Logistyka międzynarodowa, AE, Katowice 2006
 42. Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., Infrastruktura magazynowa i      transportowa, WSL, Poznań 2009
 43. Harrison A., Remko van Hoek, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010
 44. Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, C.H.Beck, Warszawa 2009
 45. Kisperska-Moroń D. (red.), Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań      2009
 46. Długosz J. (red.), Nowoczesne technologie stosowane w logistyce, PWE, Warszawa      2009
 47. Ciesielski M (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2009
 48. Grzybowska K., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2009
 49. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley J. Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa      2010
 50. Fertsch M. (red.), Podstawy logistyki, ILiM, Poznań 2006
 51. Bozarth C., Handfield R. B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, HELION, Gliwice 2007
 52. Fechner I., Zarządzanie łańcuchem dostaw, WSL, Poznań 2007.
 53. Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A. Systemy logistyczne, ILiM,      Poznań 2007
 54. Kisperska-Moroń D. (red.).Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw, AE, Katowice 2006
 55. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski  Z., Logistyka w      przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008
 56. Rutkowski K. (red.), Logistyka dystrybucji, AGH, Warszawa 2005
 57. Spyra Z., Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, CeDeWu.pl, Warszawa 2007
 58. Cyplik P., Głowacka D., Fertsch M., Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych,      WSL, Poznań 2008
 59. Gołembska E., Podstawy logistyki, Wyd. naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006
 60. Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001
 61. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne, Humanitas, Sosnowiec 2009
 62. Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, C.H.      Beck, Warszawa 2006
 63. Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, ILiM, Poznań 2007
 64. Majewski J., Informatyka w magazynie, ILiM, Poznań 2006
 65. Śliwczyński G., Controlling w zarządzaniu logistyką, WSL, Poznań 2007
 66. Śliwczyński B., Planowanie logistyczne, ILiM, Poznań 2008
 67. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN,      Warszawa 2006
 68. Krzyżaniak S. Podstawy zarządzania zapasami w przykładach. Wydanie III. Biblioteka      Logistyka, Poznań 2005. ISBN 978-83-87344-17-7
 69. Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, ILiM, Poznań 2007, tom I. Zapasy
 70. Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, ILiM, Poznań 2007, tom II, Magazynowanie
 71.  Gubała M., Popielas J. Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Wydanie II, ILiM, Poznań 2005
 72. Fertsch M. Podstawy zarządzania przepływem materiałów w przykładach, ILiM, Poznań      2003
 73. Krawczyk St.  Metody ilościowe w logistyce, C.H.Beck, Warszawa 2001
 74. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja, ILiM, Poznań      2007
 75. Dudziński Z., Kizyn M., Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2006
 76. Jakowski S., Opakowania transportowe. Poradnik, WNT, Warszawa 2007
 77. Dudziński Z., Opakowania w gospodarce magazynowej, ODiDK, Gdańsk 2007
 78. Sarjusz-Wolski Z., Strategia zarządzania zaopatrzeniem, Placet, Warszawa 1998
 79. Januszkiewicz W. (red.), Międzynarodowe usługi logistyczne, WSCiL, Warszawa 2010
 80. Dembińska-Cyran I., Gubała M., Podstawy zarządzania transportem w przykładach, Biblioteka      Logistyka, Poznań 2005.
 81. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001

2 komentarze do “Literatura”

 1. Pingback: Homepage

Dodaj komentarz