Wydanie towaru

5/5 - (1 vote)

Kompletowanie to pobieranie odpowiedniej ilości danego towaru z posiadanych zapasów, w celu wysyłki do klienta. Wszystko musi się odbyć zgodnie z zamówieniem. Towar składowany jest na jednej, bądź więcej jednostek ładunkowych. Jest to proces narażony na częste błędy wynikające najczęściej z braku czasu spowodowanego dużą ilością napływających zamówień.

Kompletacja towarów w magazynach odbywa się w godzinach pracy handlowców w całej Polsce. Zlecenia są wysyłane do działu realizacji zamówień w dni powszednie od godziny 9.00 do 17.00. Liczba takich zleceń jest zróżnicowana i zależy przede wszystkim od pory roku. Dziennie realizuje się od 100 do nawet 600 zamówień. Priorytetem firmy jest wysłanie wszystkich zleceń. Duży nacisk kładzie się na zgodność wysyłek z zamówieniem. [1]

Wydrukowane zlecenia przekazywane są magazynierom, którzy posługując się wózkami, tzw. „pieskami” kompletują je na paletach. Na zleceniu widnieją wszystkie niezbędne informacje:

  • kierunek, jest informacją zarówno dla magazyniera i przewoźnika. Jest to numer regionu Polski używany przez firmę Schenker, która zajmuje się dostarczaniem towaru dla klientów. Ten kod daje informacje dla magazyniera w którym miejscu ma ustawić zrobione zlecenie. Jest również niezbędny podczas załadunku tirów rozwożących towar do poszczególnych oddziałów w Polsce. Każda paleta ewentualnie paczka (dotyczy małych zleceń kompletowanych) musi być oklejona etykietą z takim właśnie numerem, oraz innymi niezbędnymi informacjami. Kod kreskowy umieszczony pod numerem zamówienia jest wykorzystywany tylko i wyłącznie przez firmę Schenker.
  • nazwa i adres zamawiającego są umieszczane na każdym dokumencie zaczynając od zlecenia po list przewozowi i naklejki. Dzięki niemu jest możliwość połączenia dwóch lub nawet więcej zamówień, gdyż zdarza się czasem, że w ciągu jednego dnia wpada kilka zamówień od jednego klienta i jeżeli jest taka możliwość, są one ze sobą łączone.
  • indeks towaru wraz z nazwą, ilością oraz lokacją na magazynie. Każdy asortyment magazynowany posiada taki indywidualny kod, z którego możemy odczytać podstawowe informacje o produkcie np. AKT-GK-BT031 -Akryl do płyt gipsowo kartonowych, biały, 31 Oml. SIT-EL-UN-031 -XX -Silikon euro-line uniwersalny biały

-pieczątkę pickera (składającego zamówienie) i kontrolera. Za pomocą takiej informacji prowadzone są statystyki ilości zrealizowanych zleceń przez danego pracownika. Brana jest także pod uwagę ilość kartonów we wszystkich zleceniach. Wszystkie te dane potrzebne są do wyliczenia miesięcznej premii dla magazynierów, która przyznawana jest najbardziej efektywnym pracownikom. Kontrolerzy natomiast rozliczani są z ilości błędów które przychodzą od klientów w postaci reklamacji jakościowych bądź ilościowych. Informacje o tym kto zrealizował i sprawdził zlecenie wpisywane są do komputera przez osoby pracujące w dziale realizacji zamówień. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez osobę pracującą w dziale reklamacji.

Za organizację kompletacji towarów, odpowiedzialny jest zastępca kierownika magazynu. Decyduje on o tym kto składa zlecenia, oraz o tym jakich one są rozmiarów. Zazwyczaj ilość jednocześnie składających zamówienia magazynierów mieści się w przedziale 4-10. Największe zamówienia są dla dużych marketów budowlanych. Takie oferty otrzymują najbardziej doświadczeni pickerzy. Ich doświadczenie pozwala zrealizować takie zamówienie stosunkowo szybko, oraz ułożyć towar na paletach w taki sposób, żeby nie sprawić dużych problemów osobie kontrolującej.

Etapy kompletacji towaru:

  • Otrzymanie ofert od przełożonego- magazynier układa sobie zlecenia według kolejności wysyłki, następnie umieszcza je w specjalnym pojemniku zamontowanym na wózku
  • Wybór palety- po obejrzeniu zlecenia pracownik musi oszacować jaką paletę przeznaczy do danego zamówienia. Są do wyboru całe palety jednorazowe, oraz półpalety. Oba rodzaje są wykonane z drewna.
  • Zbiórka towaru- kompletacja towaru według listy pobrań na magazynie. Pracownik zajmujący się tą czynnością musi układać towar na palecie według zasady że najcięższe i największe towary muszą znaleźć się na samym spodzie palety. Jedno zamówienie może składać się nawet z 20-30 palet. Ważne jest ułożenie asortymentu w taki sposób, aby bezpiecznie i beż żadnych uszkodzeń dotarł do klienta.
Ilustracja 6. Sposób układania towaru na palecie

Źródło: Zdjęcie własne

– Umieszczenie zrealizowanego zamówienia w odpowiednim miejscu na placu- Magazynier musi zawieźć towar w odpowiednie miejsce, sugerując się kierunkiem wysyłki, oraz wielkością zamówienia (pełne palety, łub paczki).

Metody kompletacji towarów

Pracownicy magazynu odpowiedzialni są za prawidłowe zagospodarowanie placu ze strefą składowania. Magazynier musi właściwie dobrać urządzenia do przewozu realizowanego zlecenia. Trzeba pamiętać u umożliwieniu pracy pozostałym osobą (poruszanie się w regałach według znanych zasad, składowanie materiałów w sposób nie tarasujący przejazdu.[2]

Magazynier ma możliwość realizacji zamówienia na różne sposoby. Większe zlecenia składające się z jednej pełnej palety, lub więcej układane są w sposób tradycyjny (paleta po palecie). Mniejsze oferty mogą być składane jednocześnie na jednej palecie, lub dwóch półpaletach. Pracownik musi pamiętać, że na jednej palecie może się znaleźć kilka zamówień, jednak o tym samym kierunku. Nie ma możliwości złożenia dwóch różnych kierunkowo zleceń na jednym nośniku. Podczas gdy picker zdecyduje się na składanie jednocześnie zleceń o innych kierunkach musi wziąć dwie małe palety, a następnie po zrealizowaniu zamówień musi rozwieść je na odpowiednie kierunki na placu kompletacyjnym.


[1] Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki, red. r. Kozłowski i A. Sikorski, Kraków 2009, s 96-97

[2] Z. Dudziński, Poradnik.., s. 158-159