Czynniki utrudniające planowanie zapasami

5/5 - (1 vote)

z części praktycznej pracy mgr

Czynniki utrudniające planowanie zapasami:

  • Brak organizacji dostaw, wiąże się to z nieodpowiednimi godzinami dostaw na Niejednokrotnie zdarza się że samochód z dostawą czeka na placu z towarem przeznaczonym do wysyłki. Ze względu na brak technicznej możliwości przyjęcia asortymentu nie jest możliwe ściągnięcie dostawy, gdyż plac rozładunkowy jest zarówno placem kompletacyjnym i o danej godzinie nie ma miejsca na tę czynność.
  • Brak aktualizacji stanów magazynowych. Często uszkodzone towary nie są odjęte ze stanu, ze względu na niedbałość magazynierów. Dzieje się tak również z towarami reklamacyjnymi przyjętymi z powrotem na magazyn w celu ponownej wysyłki.
  • Zbyt mała powierzchnia magazynowa uniemożliwiająca zapewnienie bezpiecznej ilości wszystkiego asortymentu. Sprzedaż przez ostatnie lata w firmie bardzo wzrosła, niestety nie przełożyło się to na zwiększenie pojemności magazynu. W obecnym miejscu nie ma takiej możliwości, dlatego w planach jest przeniesienie magazynu do innej lokalizacji, gdzie jego wielkość pozwoli na spokojne zapewnienie ciągłości dostaw.

Cały towar przechowywany jest na regałach wysokiego składowania. Do dyspozycji magazynierów jest ok. 3800 miejsc paletowych. Dodatkowo na poziomie „zerowym” przeznaczonym do zbiórki towaru jest 680 miejsc.