Struktura organizacji gospodarki magazynowej

5/5 - (4 votes)

„Struktura organizacji gospodarki magazynowej jest podstawą, na której opiera się system zarządzania. Tworzy się ją w taki sposób, aby ułatwić sprawne zarządzanie całością gospodarki magazynowej. Stanowi ona istotny warunek sprawnego funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa i dlatego powinna być ściśle związana z systemem. Do głównych czynników wpływających na strukturę organizacji gospodarki magazynowej należy zaliczyć: kwalifikacje personelu, stosunki międzyludzkie wynikające z ogólnej organizacji przedsiębiorstwa, powiązania koordynacyjne z innymi komórkami przedsiębiorstwa oraz osobowość kierownika.

Magazyn firmy Selena S.A. podporządkowany jest dyrektorowi logistyki. Za pośrednictwem poszczególnych działów sprzedaży, bądź marketingu sprawuje on nadzór nad organizacją magazynu.

Wewnętrzna organizacja magazynu wynika przede wszystkim z jego wielkości. Duży wpływ na jego organizację ma również rodzaj magazynowanego asortymentu oraz funkcja jaką ma spełniać.

Kierownik magazynu jest osobą odpowiedzialną za wszystkie procesy logistyczne zachodzące na magazynie. Jest on rozliczany przez dyrektora logistyki. Podlegają mu zastępcy, którzy mają za zadanie sterowanie bezpośrednie pracownikami magazynu. Na najniższym szczeblu hierarchii znajdują się magazynierzy, w skład których wchodzą [1]

kontrolerzy, osoby obsługujące wózki wysokiego składowania, pracownicy zajmujący się realizacją zamówień, oraz obsługa placu kompletacyjnego.

Ilustracja 1: Struktura organizacji magazynu firmy Selena S.A.

Źródło: Rysunek własny

Relacje pomiędzy poszczególnymi jednostkami.

Firma Selena S.A. nie wprowadziła odpowiedzialności materialnej dla magazynierów.

Towar uszkodzony podczas wykonywania pracy jest dopisywany do kosztów.

Kadra zarządzająca magazynem jest wykwalifikowana, oraz z odpowiednim doświadczeniem na podobnych stanowiskach. Dla magazynierów organizowane są kursy i szkolenia mające na celu usprawnienie pracy, oraz zwiększenie bezpieczeństwa na magazynie.


[1] Dudziński, M. Kizyn, Yademecum…,s. 334