Ankieta do gości hotelowych

4.7/5 - (6 votes)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli mi na przeprowadzenie badań na temat „Wpływ reklamy na rozwój turystyki”. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą analizie do pracy licencjackiej.

Dziękuję za cenny czas poświęcony na wypełnienie ankiety, proszę o odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi po przez wybór 1 opcji.

 • W jaki sposób Pan/Pani dowiedział/a się o istnieniu hotelu Rydzewski?
  • Internet,
  • Prasa lokalna,
  • Od znajomych,
  • Inne ……………………………………………………………………………
 • Skąd Pan/Pani zna ofertę i dowiaduje się na temat nowych promocji w hotelu?
    • Poprzez foldery i ulotki znajdujące się w hotelu,
    • Informacje znajdujące się na stronie internetowej hotelu,
    • Poprzez reklamy w prasie i lokalnym radiu,
    • Inne ……………………………………………………………………….
 • Czy dostęp do informacji hotelu jest dla Pana/Pani łatwy?
      • Tak,
      • Nie
 • W jakim okresie najczęściej odwiedza Pan/Pani hotel?
        • Wiosennym,
        • Letnim,
        • Jesiennym,
 • W jakim celu odwiedza Pan/Pani hotel?
        • Aby wypocząć,
        • Aby poznać nowości w rynku turystycznym,
        • Aby zarezerwować miejsce noclegowe,
        • Inne …………………………………………………………………………………..
 • Czy Pana/Pani zdaniem hotel Rydzewski jest dobrze wypromowany ?
 1. Tak,
 2. Nie,
  • Czy promocja hotelu jest potrzebna?
 3. Tak
 4. Nie
  • Czy Pana/Pani zdaniem hotel Rydzewski powinien dodatkowo prowadzić promocję uzupełniającą?
 5. Tak
 6. Nie
  • Jeśli Pan/Pani zaznaczyli odpowiedź w pytaniu 8 na tak, to proszę podać jaką powinien prowadzić promocję uzupełniającą.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Z czego jest Pan/Pani najbardziej zadowolony w hotelu Rydzewskim?
  1. Ceny
  2. Obsługa hotelowa
  3. Komfort
  4. Standard hotelu
 • Jeżeli maiłby/miałaby Pan/Pani polecić nocleg w hotelu Rydzewski to jakie powody by Pan/Pani podał/a?

………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Czy przed podjęciem decyzji zakupu usług w hotelu orientował/a się Pan/Pani ofertą na stronie rydzewski.pl ?
  • Tak
  • Nie
 • Proszę określić poziom atrakcyjności hotelu?
  • bardzo niski
  • raczej niski
  • przeciętny
  • raczej wysoki
  • bardzo wysoki
 • Czy spotkał/a się Pan/Pani z kampanią promocyjną hotelu?
  • Tak
  • Nie
 • Gdzie spotkał/a się Pan/Pani z kampanią reklamową hotelu?
  • Prasa lokalna
  • Telewizja
  • Internet
  • Radio
  • Nie dotyczy

Metryczka

 • Płeć:
  • kobieta
  • mężczyzna
 • Wiek:
  • 16-25
  • 26-50
  • 51-60
  • 60
 • Wykształcenie:
  • brak
  • podstawowe
  • średnie
  • wyższe
 • Miejsce zamieszkania:
  • Wieś
  • Miasto do 20 tyś. mieszkańców
  • Miasto od 20 do 100 tyś. mieszkańców
  • Miasto od 100 do 500 tyś. mieszkańców
  • Miasto powyżej 500 tyś. Mieszkańców
 • Ocena własnej sytuacji materialnej:
    • Bardzo słaba
    • Raczej słaba
    • Przeciętna
    • Raczej dobra
    • Bardzo dobra

Formy promocji hotelu Rydzewski

5/5 - (3 votes)

Każda atrakcja turystyczna jest nierzadko najważniejszym elementem obszaru docelowego. Bywa magnesem przyciągającym większość klientów. Podobnie impreza lub festiwal, które są organizowane w określonym miejscu, mogą wpłynąć na zwiększenie popularności danej destynacji. W pewnych przypadkach będą główną przyczyną, dla której ludzie udadzą się w danym kierunku. Tak właśnie w przypadku Ełku, który przyciąga turystów krajowych i zagranicznych nie tylko zabytkowy zamek Krzyżacki, ale odbywające się w sezonie koncerty festiwalowe muzyki z udziałem wybitnych artystów. Stanowi to kompleks atrakcji turystycznych zlokalizowanych blisko siebie, co ma znaczący wpływ na ich popularność i frekwencję.

Promocja stała się słowem ogarniającym wszystkie sfery życia każdego człowieka. Promuje się w zasadzie wszystko, co się da i gdzie się da – na ulicy, w teatrze, prasie, biurach, telewizji itp. Celem promocji jest poinformowanie otoczenia (nie tylko konsumentów) o działalności i o ofercie firmy, kształtowanie i utrwalanie pozytywnego obrazu firmy, a przez to tworzenie i pobudzanie popytu zgodnie z intencjami i interesem nadawcy promocji.78

Największe korzyści gospodarcze z turystyki czerpią hotele, restauracje wydając jednocześnie sporo pieniędzy na promocję swoich towarów i usług. Usługa hotelarska jest to rodzaj produktu turystycznego. W odróżnieniu od innych produktów turystycznych usługa hotelarska składa się z dwóch elementów podstawowych tj. noclegu i posiłku. Podróżni z różnych przyczyn decydują się za zamieszkanie w obiekcie hotelarskim. Należą do nich między innymi: praca, nauka, pobudki osobiste, wypoczynek i rekreacja, sport. Poprzez pojęcie usługa hotelarska rozumie się nie tylko powszechnie udzielenie noclegu i wyżywienia za określoną opłatę, lecz także kompleks usług dodatkowych, które w zależności od charakteru obiektu mogą mieć różny wymiar.79 Odpowiednią formą marketingu obszaru Ełckiego i hotelu Rydzewski są publikacje w gazetach regionalnych, ukazujące się z inicjatywy przemysłu turystycznego oraz specjalne kolumny poświęcone podróżom w gazetach są umiarkowane, a publikacje mogę być wykorzystywane do wspólnej reklamy wielu firm i atrakcji danego miasta czy regionu.

Przedsiębiorstwa, funkcjonujące w ramach narastającej konkurencji rynkowej, potrzebują skutecznych narzędzi komunikacji marketingowej. Wobec występującego powszechnie w mediach szumu informacyjnego, powodowanego przede wszystkim obecnością dużej liczby przekazów komercyjnych, konsumenci zmęczeni są klasycznymi formami promocji. Hotel „Rydzewski” poszukuje, zatem nowych, alternatywnych sposobów dotarcia z przekazem do klientów. Hotel prowadzi promocję swoich usług i towarów poprzez zamieszczenie reklamy w lokalnej prasie, w internecie. Można wiele informacji dotyczących oferty znaleźć odwiedzając stronę internetową hotelu, wyszukując nocleg w Ełku zawsze na pierwszej pozycji proponowany jest Hotel „Rydzewski” świadczy to o bardzo intensywnej promocji hotelu. Reklama internetowa jest formą reklamy, używającej jako medium internetu i stron WWW. Służy do przesyłania informacji marketingowej i pozyskania klientów.

Podstawową zaletą reklamy internetowej jest jej zasięg nieograniczony czasem i warunkami geograficznymi. Rozwój firmy w dużym stopniu zależy od dobrze zaprojektowanej strony internetowej, witryna internetowa jest źródłem informacji o firmie, ale jest również doskonałym narzędziem sprzedaży towarów czy usług np. Składanie rezerwacji miejsc hotelowych przez stronę internetową hotelu. Na słupach informacyjnych znajdują się duże plakaty z informacją o nowej promocji. Jak również organizowane są różnego rodzaju konkursy czy też gry w kręgle, turniej gotowania. Prowadzi również sprzedaż „oferty specjalnej” tzn. klienci mogą dokonać zakupu usługi noclegowej po atrakcyjnej cenie we wskazanym okresie, najczęściej taka promocja odbywa się okresem jesiennym wtedy, gdy najmniej odwiedza go gości, aby poziom sprzedaży nie zmalał. Jak również hotel ma zniżki dla swoich stałych klientów, o których nie zapomina. Jeśli klienci regularnie w roku odwiedzają hotel minimum 8 razy dostają kartę rabatową uprawniającą do skorzystania z 10% rabatu na nocleg.

Hotel „Rydzewski” dysponuje własnymi ulotkami, folderami z informacją o własnym hotelu, które są dystrybuowane w hotelu, punktach informacji turystycznej jak również biurach podróży. Inną formą promocji prowadzoną jest, sponsoring okolicznych imprez itp. Hotel dodatkowo, aby wzmocnić reklamę prowadzi promocję uzupełniającą np. breloczki do kluczy z logo hotelu, długopisy, smycze do telefonów komórkowych, kubeczki itp.

78 Pawlicz A., Promocja produktu turystycznego – turystyka miejska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, 2008, s. 35

79 Kornak A. S., Zarządzanie Turystyką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999, s. 137

„ProHott-2000” – HS Partner Pro-Test S.A. – system dla hoteli

5/5 - (8 votes)

Ogólne informacje o producencie

HS Partner Pro-Test S.A. powstał w 1999 roku. Jest  kontynuatorem tradycji Pro-Test Spółka z o.o. utworzonej w 1987 roku. Jest również liderem wśród firm tworzących oprogramowanie ekonomiczno-finansowe, magazynowe, hotelowe i gastronomiczne.

Z programów autorstwa HS Partner Pro-Test korzysta łącznie blisko 1200 firm różnych branż (ponad 4300 stanowisk pracy) na terenie całego kraju.

Programy tworzone przez HS Partner Pro-Test są na bieżąco dostosowywane do zmieniających się przepisów prawnych i podatkowych. Przy opracowywaniu nowych wersji wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia techniki.

Wdrażaniem programów zajmują się specjaliści od zagadnień księgowych, hotelarsko-gastronomicznych i informatycznych. Po okresie wdrożenia HS Partner Pro-Test otacza użytkowników stałą opieką, w tym również udziela pomocy przez telefon i modem. Ponadto oferuje kilka wariantów umów serwisowych dostosowanych do różnych potrzeb i wymagań klienta.

Adres firmy: HS Partner Pro-Test S.A., ul. Siedmiogrodzka 5 wejście E, 01-204 Warszawa, tel.: (022) 632 35 32, fax.: (022) 632 08 32

Firma HS Partner Pro-Test S.A. wypuściła na rynek software’owy pakiet programów, które łącznie tworzą Zintegrowany System Do Zarządzania Hotelem:

 • ProHOTT 2000 – program hotelowy.
 • ProGASS 2000 – program gastronomiczny.

Program gastronomiczny ProGASS 2000 zapewnia kompleksową ewidencję materiałów, towarów oraz usług zgodnie z ustawą o rachunkowości, w takich dziedzinach przedsiębiorstwa jak: zaopatrzenie i gospodarka magazynowa.

 • ProRESS 2000 – program restauracyjny.

Program restauracyjny ProRESS 2000 został zaprojektowany specjalnie do obsługi sprzedaży w różnego rodzaju obiektach gastronomicznych. Może być wykorzystywany zarówno w wysokiej klasy restauracjach, jak i w kawiarniach, barach szybkiej obsługi czy stołówkach pracowniczych. Zapewnia on całkowitą zgodność z polskimi przepisami fiskalnymi.

 • ProFINN 2000 – program ekonomiczno-finansowy.

System ekonomiczno-finansowy ProFINN 2000 jest jednym z wielu programów wspomagających pracę działów finansowo-księgowych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

 • ProMAGG 2000 – program ewidencji magazynowej.

System ewidencji magazynowej ProMAGG 2000 jest jednym z wielu programów wspomagających prowadzenie sprzedaży i gospodarki magazynowej firm. Nadaje się dla przedsiębiorstw o różnych profilach działalności (handel, usługi, produkcja).

Wymienione programy mogą być również wykorzystywane pojedynczo i znajdują zastosowanie w restauracjach, pubach, dyskotekach, centrach rozrywki oraz firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych różnych branż.

Ponieważ od samego początku pakiet był przystosowany do pracy na różnych platformach, w tym na platformach typu UNIX (na przykład: Unix SCO, Unix Interactive, HP 9000), jego wersja linuxowa pojawiła się wkrótce po tym, jak Linux był dostępny na rynku polskim. O ile liczba sprzedanych dotychczas wersji UNIX-owych jest niewielka, o tyle udział sprzedaży wersji linuxowych w stosunku do łącznej sprzedaży stale rośnie.

Przyczynia się do tego między innymi:

 1. wielodostępna i wielozadaniowa architektura systemu operacyjnego Linux – sprzyjająca aplikacjom wielodostępnym, które non-stop odwołują się do wspólnych zasobów danych,
 2. przetwarzanie programów – odbywające się w Linux-ie wyłącznie na serwerze. Ze stanowiska do serwera wysyłane są wyłącznie kody naciskanych klawiszy, natomiast z serwera do stanowiska kody znaków ekranu terminala. Zapewnia to:
 • wielokrotny wzrost prędkości przetwarzania danych (fragmenty programów i baz danych nie „przepychają” się przez sieć połączeń),
 • zwiększone techniczne bezpieczeństwo danych (awaria połączeń sieciowych lub stanowiska pracy nie przerywa logicznego ciągu operacji będących w trakcie realizacji),
 • brak potrzeby wyposażania stanowisk pracy w stabilizator i podtrzymywacz napięcia, gdyż jego zanik na stanowisku nie ma wpływu na techniczne bezpieczeństwo danych. Urządzenia takie, jak również oprogramowanie dokonujące automatycznego i bezpiecznego zamknięcia zasobów we wspomnianej sytuacji, musi posiadać jedynie serwer,
 • możliwość emulowania w najnowszych wersjach Linux-a środowiska dosowego, novellowego i windowsowego – pozwalająca podłączyć serwer linuxowy jako kolejny serwer do istniejącej już w firmie sieci komputerowej, definiując dostępne dla obu rozwiązań wspólne obszary dyskowe do przesyłania danych (na przykład grafika, dane do arkuszy kalkulacyjnych, banków, przejmowanie danych z innych i wysyłanie do innych programów). Podłączenie takie nie wymaga dodatkowego okablowania i jednocześnie umożliwia operatorowi uruchamianie programów z różnych serwerów oraz z dysku lokalnego na swoim stanowisku pracy,
 • możliwość jednoczesnego uruchomienia na tym samym stanowisku pracy kilku programów w różnych sesjach, na przykład w jednej sesji wprowadza się dane – jednocześnie przetwarzając je lub drukując w tym samym czasie w sesji drugiej. W innych systemach operacyjnych na ogół jest to niemożliwe lub wymaga szczególnych zabiegów,
 • wielostopniowy system zabezpieczeń i ochrony przed ingerencją osób postronnych oraz bezpieczniejsze przechowywanie danych – związane z dużo mniejszym ryzykiem uszkodzenia ich przez programy powodujące destrukcję posiadanych zbiorów (tak zwane wirusy) ze względu na ich niewielką liczbę,
 • komunikowanie się z programem na odległość poprzez modem, nie wymagające zakupu żadnego dodatkowego oprogramowania,
 • przyśpieszenie działania programów pracujących pod systemem operacyjnym Linux – wymagające wyłącznie „doposażenia” serwera w zwiększoną pamięć operacyjną oraz wzmocnienie lub zainstalowanie kolejnego procesora,
 • bezpłatny dostęp do Linux-a, jako systemu operacyjnego (na przykład za pośrednictwem Internetu), bez względu na ilość podłączonych do niego stanowisk pracy.

ProHOTT 2000

Komputerowy program hotelowy ProHOTT 2000 został zaprojektowany specjalnie dla hoteli, moteli, pensjonatów i ośrodków wczasowych. Poprzez wykorzystanie nowej technologii interaktywnego ekranu dotykowego, system wnosi całkowicie nową jakość pracy. Sterowanie nim odbywa się poprzez dotykanie ekranu palcami, dzięki czemu nauka i obsługa są intuicyjnie proste oraz szybkie.

Jego zalety doceniło wielu użytkowników, wśród których znajdują się:

 • zarząd i sieć 55 hoteli Orbis S.A.,
 • Hotel „Jan III Sobieski” – Warszawa,
 • Hotel „Reytan” – Warszawa,
 • Hotel „Dedek” – Warszawa,
 • Hotel „Bryza” – Jurata,
 • Hotel „Wodnik” – Łeba,
 • Hotel „Bornit” – Szklarska Poręba,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe – Ciechocinek,
 • Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Warszawie,
 • Sodexho Polska w Warszawie.

Dzięki zastosowaniu systemu operacyjnego Linux, ProHOTT 2000 posiada ogromne możliwości integracyjne:

 • umożliwia współdziałanie z dowolnym urządzeniem zewnętrznym, między innymi takim jak: telefax, telefon, telewizor, klucz elektroniczny, kasa gastronomiczna, tablica z kursami walut, itd.,
 • umożliwia współdziałanie z dowolnym, dającym się połączyć, oprogramowaniem (system FK, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, itd.).

Program ProHOTT 2000 podzielony jest na kilka części, z których korzystają poszczególne działy hotelowe. Ich działanie jest zintegrowane, co umożliwia przesyłanie informacji pomiędzy nimi (np. o gościu czy pokojach).

Rezerwacja

 • zaawansowane zakresy wyszukiwania i sortowania danych,
 • korzystanie z bazy gości stałych, firm i instytucji oraz biur podróży,
 • rezerwacje gwarantowane, nie gwarantowane, oczekujące i grupowe,
 • wybór daty przyjazdu i wyjazdu z kalendarza,
 • natychmiastowa informacja o dostępności pokoi,
 • możliwość określenia wszystkich czynników wpływających na cenę pokoju:

– firma,

– biuro podróży,

– segment rynku,

– dorośli i dzieci,

– sezon,

– inne (dostawki, zwierzęta, parking, garaż, taksa klimatyczna, posiłki),

 • użytkownik pamięta tylko kod ceny, a program:

poda wartość ceny,

– jeśli cena jest walutowa, przeliczy ją na złotówki,

– zmieni cenę w odpowiedni dzień, jeśli cena jest weekendowa lub sezonowa,

– podzieli cenę w pożądany sposób pomiędzy współlokatorów,

 • program poinformuje o specjalnych cenach rabatowych przydzielonych firmom, instytucjom, biurom podróży oraz gościom indywidualnym,
 • możliwość przydzielenia konkretnego pokoju odpowiadającego indywidualnym preferencjom gościa określonym przy jego karcie adresowej,
 • potwierdzenia rezerwacji (drukowane lub wysyłane faksem, modemem),
 • możliwość wpłacenia depozytu rezerwacyjnego dowolną formą płatności,
 • anulowanie rezerwacji, unikalny numer anulacji, potwierdzenie anulowania,
 • wybrane kryteria wyszukiwania rezerwacji:

– nazwisko gościa lub nazwa firmy,

– data przyjazdu, wyjazdu, pobytu,

– typ lub numer pokoju,

– inne dane z karty adresowej gościa (na przykład kraj, miasto, imię),

 • rezerwacje grupowe:

– proste wprowadzenie i obsługa rezerwacji serii grup,

– lista grupy możliwa do wprowadzenia przed i po przyjeździe grupy,

– grupowy przydział pokoi,

– grupowy Check-in,

– możliwość dokonywania zmian w liście grupy po jej wmeldowaniu do hotelu,

– zmiany w rezerwacjach powielane dla wszystkich uczestników,

– możliwość transferu obciążeń w ramach grupy oraz rachunek zbiorczy,

– grupowy Check-out,

 • lista oczekujących,
 • overbooking.

Ekran obrazujący wyszukiwanie rezerwacji w programie ProHOTT 2000

Recepcja i służba pięter

 • przyjęcie gościa z rezerwacji i bez rezerwacji,
 • wydruk kart pobytu,
 • przydział pokoju według jego cech (na przykład piętra lub widoku),
 • możliwość uzupełnienia lub poprawienia danych po wmeldowaniu gościa,
 • możliwość domeldowania współlokatora do mieszkającego gościa,
 • możliwość łączenia i rozłączania współlokatorów,
 • automatyczne wmeldowanie i wymeldowanie grupy,
 • zmiana pokoju z automatycznym przeniesieniem transakcji,
 • karty adresowe dla gości indywidualnych i firm,
 • możliwość przydzielania specjalnej ceny dla gości i firm,
 • lista gości i firm niepożądanych w hotelu,
 • dane statystyczne dla gości i firm dostępne od momentu zainstalowania programu,
 • siatka pokoi z wykazanymi statusami,
 • wyłączenie pokoju na dowolny termin z podaniem powodu wyłączenia,
 • status całego hotelu w bieżącej chwili i prognozowany,
 • zaawansowane techniki zostawiania informacji dla:

– gościa przez innych gości hotelowych lub poza hotelowych,

– gościa przez pracowników hotelu,

– pracowników hotelu przez innych pracowników,

– pracowników hotelu przez gościa,

– systemu przez pracowników hotelu (w celu wykonania automatycznych działań na rezerwacji).

Ekran obrazujący edytowanie rezerwacji w programie ProHOTT 2000

Kasa

 • nieograniczone możliwości podziału rachunku i wyboru płatnika,
 • rozbudowany rachunek informacyjny,
 • rachunki z góry i w trakcie pobytu,
 • dzielone formy płatności na rachunku,
 • transfery obciążeń między kontami gości,
 • raport kasowy:

– pogotowie złotówkowe i walutowe,

– wypłaty i wpłaty gotówki poza rachunkiem,

 • fiskalność realizowana przez podłączenie drukarki fiskalnej,
 • faktura VAT i rachunek uproszczony,
 • faktura i rachunek korygujący,
 • rozliczenia fiskalne:

– rejestrowanie sprzedaży dziennej i zafakturowanej,

– rejestry faktur VAT i faktur korygujących,

– rejestry rachunków uproszczonych i korygujących,

– rejestr transakcji wysłanych na drukarki fiskalne,

– zbiorcze zestawienie transakcji zafakturowanych,

 • wystawienie rachunków dla gości nie mieszkających w hotelu.

Ekran obrazujący wystawianie rachunku w programie ProHOTT 2000

Bezpieczeństwo i kontrola

 • rozbudowany system dostępu na poziomie działu lub indywidualnego użytkownika,
 • dostępny w każdej chwili pełen rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników:

– rezerwacja, pobyt gościa,

– obciążenia gości za usługi,

– operacje kasowe,

– rozmowy telefoniczne,

– sprzątanie pokoi,

 • aktualne stany gotówki kasjerów,
 • rejestr korekt i storn oraz udzielonych gościom rabatów.

Uwagi ogólne do modułu podstawowego

 • zamknięcie doby hotelowej przez Nocny Program, który przeprowadza archiwizację danych, indeksowanie i porządkowanie plików,
 • polskie litery,
 • kalkulator walutowy,
 • rozbudowane raporty można przed wydrukiem obejrzeć na ekranie, wydrukować w dowolnej liczbie kopii,
 • prowizje dla biur podróży,
 • rozbudowane dane historyczne:

– historia pokoju,

– historia rezerwacji,

– historia gościa i firmy,

– historia rachunków,

– historia transakcji zafakturowanych,

– duplikaty wszystkich dokumentów kasowych,

 • zestaw podstawowych danych i funkcji dostępnych w każdej chwili:

– prognoza obłożenia i dostępności na dowolną datę,

– skrócona dostępność pokoi,

– raporty.

Interfejs do programu księgowego

 • wysyłanie w pliku tekstowym danych o:

– każdym rachunku oddzielnie,

– zbiorczej sprzedaży wykonanej i zafakturowanej według kodów transakcji,

– rachunki przelewowe z danymi klienta,

– płatności.

Interfejs do systemu telefonicznego

 • przesyłanie obciążeń telefonicznych bezpośrednio na rachunek gościa,
 • automatyczne blokowanie linii telefonicznej po wymeldowaniu gościa,
 • automatyczne odblokowanie linii telefonicznej po wmeldowaniu gościa,
 • przesyłanie bazowych danych o gościu (nazwisko, imię, język) na wyświetlacz telefonu.

Interfejs do programu restauracyjnego

 • automatyczne obciążenie rachunku gościa z podziałem transakcji wg stawek VAT,
 • możliwość sprawdzenia z kasy restauracyjnej, kto mieszka w danym pokoju:

– według  numeru pokoju,

– według nazwiska lub części nazwiska,

– program pokazuje wszystkich gości mieszkających w jednym pokoju,

 • pełna informacja o gościu z kasy restauracyjnej:

– imię i nazwisko, kod grzecznościowy,

– data przyjazdu i wyjazdu,

– numer pokoju,

– kod ceny,

– metoda płatności,

– limit kredytowy,

– czy gość jest VIP-em,

 • możliwość obciążania na konta sztuczne (konferencje, bankiety, grupy),
 • informacja o statusie gościa, pokoju lub systemu:

– po wymeldowaniu,

– przed wmeldowaniem,

– pusty pokój,

– nieistniejący pokój,

– nocny program w toku,

 • możliwość zablokowania w recepcji kredytu restauracyjnego – kelner może przesłać obciążenia na pokój,
 • do systemu recepcyjnego przechodzi automatycznie numer rachunku restauracyjnego, możliwość wyszukiwania według tego numeru.

Ogólna charakterystyka hotelu Rydzewski

5/5 - (4 votes)

W samym centrum przepięknej krainy pojezierza Ełckiego leży miejscowość Ełk. To jedno z nielicznych miast w Polsce, gdzie w centrum znajduje się jezioro. Jezioro Ełckie, o powierzchni ponad 5 km2, wraz z przepływającą przez nie rzeką Ełk stanowi doskonały szlak wodny do uprawiania turystyki kajakowej i żeglarstwa.75 Dzięki dogodnej lokalizacji Hotel Rydzewski w Ełku jest idealnym miejscem dla turystów jak i dla osób podróżujących służbowo. Dzięki adaptacji sali dawnego Teatru „Orzeł” udało się właścicielowi hotelu uratować kurtynę teatralną pochodzącą z XIX wieku.

Dwugwiazdkowy Hotel „Rydzewski” znajduje się w centrum Ełku, w pobliżu dworca PKP i PKS. Hotel powstał w roku 1994 i ma bardzo duże doświadczenie i swój staż na rynku Ełckim. Hotel „Rydzewski” dysponuje 100 miejscami noclegowymi w 53 pokojach. Hotel posiada 13 pokoi jednoosobowych, 31 pokoi dwuosobowych, 7 pokoi trzyosobowych i dwa luksusowo wyposażone apartamenty. Wszystkie pokoje posiadają TV kablową, telefon, łazienkę z kabiną prysznicową, umywalką, WC, galanterią hotelową, telefon, lodówkę. Śniadania wliczone są w cenę noclegu w formie bufetu. Doba hotelowa liczona jest od godziny 14.00 – 12.00 następnego dnia. Główny atut hotelu „Rydzewski” to jego restauracja, w której zawsze przykłada się dużą wagę do jakości serwowanych potraw. Godziny otwarcia restauracji od 7.00 – 22.00.

Organizowane są różnego rodzaju imprezy np. uroczystości rodzinne (wesela, komunie, chrzciny), uroczystości firmowe (bale kanałowe, jubileuszowe), okolicznościowe (sylwester, andrzejki), plenerowe (grille, ogniska), jak również hotel oferuje swoje usługi cateringowe. Organizowane imprezy przeznaczone są nawet do 250 osób. Hotel zajmuje się również organizacją różnego rodzaju szkoleń i konferencji. Centrum konferencyjne posiada 4 sale klimatyzowane: teatralna na parterze, która przeznaczona jest do 300 osób, bocianie gniazdo znajdujące się na III piętrze dla 80 osób, balkonowa znajdująca się na I piętrze z przeznaczeniem dla 60 osób, jak również posiada salę kameralną znajdującą się na parterze i mieści 25 osób. W przypadku organizacji szkolenia wraz z noclegiem, sala konferencyjna jest gratis. Hotel również posiada parking strzeżony, który również jest za darmo. W skład wyposażenia sal konferencyjnych wchodzą: projektor multimedialny, rzutnik pisma i slajdów, TV, magnetowid, flipchart, ekran, nagłośnienie, zaciemnienie sali.

Rezerwację miejsca noclegowego można zrobić osobiście w hotelu „Rydzewski”, bądź poprzez stronę internetową rydzewski.pl . W hotelu znajduje się bar, pralnia oraz scena teatralna z widownią na 400 osób gdzie odbywają się widowiska i przedstawienia różnego rodzaju. Na życzenie gości hotelowych istnieje możliwość zorganizowania szeregu imprez towarzyszących np. Przejażdżka kolejką wąskotorową w stylu retro, rejs statkiem, jednodniowa wycieczka do Wilna. By goście hotelowi mogli aktywnie spędzić czas Hotel „Rydzewski” dysponuje również kręgielnią, gdzie dysponują czterema profesjonalnie wyposażonymi torami do gry. W hotelu znajduje się również sala bilardowa, gdzie do dyspozycji klientów są dwa profesjonalne stoły bilardowe. Ponadto sala gier wyposażona jest w automaty do gry zręcznościowej, piłkarzyki, darta oraz cymbergaja. Dodatkową informacją o obiekcie jest możliwość zabrania ze sobą na pobyt w hotelu zwierzęta, przyjmowane są płatności kartą płatniczą, dostęp do komputera i internetu, wypożyczalnia rowerów, jest również możliwość zamówienia busa. Obsługa hotelowa posługuje się w języku angielskim i niemieckim.76

Klient przedsiębiorstwa turystycznego powinien odgrywać najważniejszą rolę w procesie produkcji i świadczenia usługi turystycznej. Dlatego bardzo ważna jest rola pracowników, którzy zajmują się bezpośrednią obsługą tych klientów, do takich pracowników w hotelu „Rydzewski” należą: pracownik recepcji, kierownik recepcji hotelowej, pracownik gastronomii hotelowej (barman, szef kuchni, kelner), kierownik gastronomii hotelowej oraz dyrektor hotelu.77 Recepcjonista ma najczęstszy kontakt z gościem hotelowym i w cyklu obsługi klienta odgrywa kluczową rolę (przed przybyciem gościa do hotelu – telefoniczna rezerwacja i prezentacja oferty hotelu, w trakcie zameldowania i w trakcie pobytu – koordynacja oferowanych przez hotel usług oraz w trakcie wymeldowania).


75 Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia Turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 1998, s. 267

76 Hotel Rydzewski, Witryna internetowa, rydzewski.pl, stan z 23.05.2008.

77 Panasiuk A., Ekonomika Turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, s. 213

„ReHot” – GiP Sp. z o.o. – system hotelowy

4.3/5 - (9 votes)

Ogólne informacje o producencie:

Producentem systemu rezerwacji i recepcji hotelowej ReHot  jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „GiP” Spółka z o.o., które skupia wieloletnich pracowników ORBIS-u, doskonale znających zagadnienia komputeryzacji hoteli i biur turystycznych. Dlatego też system ten używany jest głównie w hotelach tej sieci. Zajmuje się także produkcją oprogramowania dla gastronomii, biur podróży oraz biur kongresów.

Oferowane przez „GiP” systemy pracują na komputerach typu IBM PC działających niezależnie lub połączonych w sieci opartej na systemie Novell NetWare.

Adres firmy: GiP Spółka z o.o., ul. Astronomów 3, 01-450 Warszawa, tel./fax.: (0 22) 37 55 75, 37 50 78, 37 51 30

System recepcji hotelowej ReHot

ReHot to kompleksowy system obsługi recepcji i rezerwacji hotelowej, o szerokim zakresie funkcji. Opracowany w Polsce, jest stale rozwijany i dostosowywany do zmieniających się przepisów, (denominacja, wprowadzenie podatku VAT, fiskalizacja). Stosowany jest w dziesiątkach hoteli w całym kraju.

System może być używany w hotelach różnej wielkości, od kilku do kilkuset pokoi. Działa na jednym komputerze PC lub w sieci lokalnej, zarówno z dedykowanym serwerem (Novell NetWare, Windows NT) jak i bez serwera (Personal NetWare, Lantastic,    Windows 95/98). Współpracuje z centralami telefonicznymi, drukarkami fiskalnymi, systemami zamków magnetycznych, mini-barów i pay-TV, kasami gastronomicznymi i oprogramowaniem finansowo-księgowym.

Cechy charakterystyczne systemu

 • pełny zestaw funkcji rezerwacyjnych i recepcyjnych, dostosowanych do polskich warunków i przepisów,
 • niewielkie wymagania sprzętowe (stanowiska z system operacyjnym MS-DOS),
 • pełne zabezpieczenie danych i ciągłości funkcjonowania systemu,
 • automatyczne odtwarzanie danych po awarii sprzętu lub zaniku zasilania,
 • dubler komputera głównego zdolny w każdej chwili do przejęcia jego funkcji,
 • zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem do funkcji systemu,
 • współpraca z infrastrukturą techniczną hotelu: centralą telefoniczną, zamkami magnetycznymi, urządzeniem room-status, kasami gastronomicznymi, pay-TV, mini-barami, systemem finansowo­-księgowym.

Podstawowe funkcje użytkowe

Rezerwacja

 • definiowane allotmenty i typy pokoi,
 • rezerwacje grupowe i indywidualne (z wykorzystaniem kartoteki gości stałych),
 • bilans i grafik rezerwacji,
 • lista przyjazdów.

Recepcja

 • szybkie meldowanie gości indywidualnych i grup,
 • rejestracja danych meldunkowych,
 • wydruk kart pobytowych,
 • listy meldunkowe gości,
 • informacja o pokojach i gościach,
 • wymeldowanie.

Rachunki gości

 • obciążenia (za pokoje i usługi ekstra),
 • zapłaty (różne formy płatności),
 • wydruk rachunków,
 • wypisy z rachunków,
 • rozbijanie i przenoszenie rachunków.

Służba pięter

 • bieżąca wymiana informacji między służbą pięter i recepcją,
 • szybka aktualizacja stanu pokoi (przez łącza telefoniczne),
 • przegląd stanu pokoi.

Zamykanie doby hotelowej

 • automatyczne obciążanie rachunków,
 • raporty księgowań, recepcji, kasowe i statystyczne,
 • listy pobytów, śniadań, obiadów, kolacji.

Inne funkcje

 • kartoteka gości stałych,
 • „czarna księga”.

Lista wybranych użytkowników

około 40 hoteli sieci „ORBIS”, między innymi: „Victoria”, „Europejski”, „Grand” i „Vera” w Warszawie, „Marina”, „Gdynia” i „Grand” w Trójmieście, „Forum”, „Francuski” i „Continental” w Krakowie, „Merkury”, „Polonez” i „Novotel” w Poznaniu, a także w sieci hoteli „Gromada”, między innymi: „Rodło” w Pile, „Świętokrzyski” w Cedzynie, „Gazda” w Zakopanem, oraz wielu innych miejscach, jak „Dom Polonii” w Pułtusku, „Logos” w Krakowie, „Exbud” we Wrocławiu czy „Feliks” w Warszawie.

Funkcje użytkowe i interfejsy

Kartoteki stałe

 • słownik biur podróży/kontrahentów,
 • definicje świadczonych usług wraz z cenami, możliwość łączenia usług w zestawy oraz definicje form płatności,
 • możliwość prowadzenia cennika w walutach obcych,
 • „czarna księga” – lista gości niepożądanych w hotelu,
 • kartoteka gości stałych zawierająca wszystkie dane personalne oraz statystykę pobytu gościa,
 • definicje operatorów i ich upoważnień.

Rezerwacja

 • definicja typów pokoi i ich ilości w allotmentach,
 • urealnienie wykorzystania allotmentów,
 • rezerwacja dla gości indywidualnych i grup z bieżącym bilansowaniem zasobów, dostęp do „czarnej księgi” i kartoteki gości stałych,
 • definiowalne wydruki potwierdzeń rezerwacji połączone z automatycznym faksowaniem,
 • lista przyjazdów na dzień następny,
 • grafik rezerwacji,
 • urealnienie bilansu rezerwacji,
 • lista niedojazdów,
 • rozliczenie prowizji dla biur podróży.

Dysponent

 • szybki check-in gości indywidualnych i grup (z rezerwacji i z „ulicy”),
 • check-in gości indywidualnych i grup (z rezerwacji i z „ulicy”),
 • check-in z „historii”,
 • check-in z kartoteki gości stałych,
 • anulacja check-in z rezerwacji,
 • przydział i zmiana cen(y) pokoju(i),
 • zmiana pokoju, okresu pobytu i innych informacji o gościu lub grupie,
 • wydruk karty pobytu,
 • obciążanie rachunku gościa lub grupy innymi usługami,
 • automatyczne sprawdzanie pierwszych znaków nazwiska w „czarnej księdze”,
 • listy meldunkowe,
 • raport stanu obłożenia hotelu,
 • bilans rezerwacji,
 • wymeldowanie gościa lub grupy (check-out),
 • anulacja check-out.

Kasa hotelowa – złotowa

 • prowadzenie i przeglądanie rachunków gości i grup,
 • zakładanie rachunku dla gości lub grup nie mieszkających w hotelu,
 • rejestracja obciążeń za zrealizowane usługi na rachunku gościa lub grupy,
 • rejestracja zapłat w różnych formach płatności,
 • rozbicie rachunku na rachunki boczne,
 • transfer pozycji rachunkowych między rachunkami bocznymi,
 • druk rachunku próbnego i finalnego,
 • wydruk paragonu fiskalnego w wersji fiskalnej,
 • wydruk faktur VAT i rachunków uproszczonych oraz faktur VAT korygujących,
 • połączenie z kasą walutową – przekazanie salda gościa do operacji wymiany walut,
 • raport bieżący kasy i kasjera,
 • raport form płatności bezgotówkowych,
 • bilans i grafik grupy.

Kasa walutowa

 • prowadzenie tabeli kursowej,
 • wymiana walut wg aktualnej tabeli kursowej,
 • raport kasy i kasjera (zrealizowane operacje wymiany i rozliczenie walut),
 • zestawienia: W4 (dla banku: gotówki i czeków), różnic kursowych,
 • zestawienia i raporty okresowe.

Zaplecze

 • rejestracja obciążeń dodatkowymi usługami na rachunkach gości,
 • raporty bieżące obciążeń za dodatkowe usługi, obciążeń za telefony.

Służba pięter

 • aktualizacja statusu pokoi (room-status),
 • wyłączanie pokoi z eksploatacji i oznaczanie ich niesprawności,
 • grafik stanu pokoi dla służby pięter.

Zamknięcie / otwarcie doby hotelowej

 • funkcja realizowana jest bardzo szybko, raporty dobowe można drukować niezależnie.
 • naliczenie wszystkich transakcji dziennych,
 • doliczenie do rachunków obciążeń za usługi ciągłe,
 • grafik pokoi dla dysponentów.

Raporty dobowe

 • raport recepcji,
 • dzienne księgowania według liczników lub według pokoi,
 • raport kasy,
 • raport form płatności bezgotówkowych (czeków, voucher’ów, kart kredytowych),
 • saldo – lisa
 • lista śniadań,
 • lista przyjazdów,
 • dziennik zmian pokoi i okresu pobytu gościa,
 • grafik obłożenia pokoi,
 • sprzedaży zafakturowanej (ufiskalnionej, korekty, ogółem),
 • rachunków zamkniętych,
 • rejestr faktur VAT i rachunków uproszczonych,
 • statystyki ilościowe i wartościowe według krajów i według biur podróży.

Raporty okresowe

 • sprzedaży wykonanej za miesiąc, rok lub dowolny okres,
 • sprzedaży zafakturowanej za miesiąc, rok lub dowolny okres,
 • rejestr faktur VAT i rachunków uproszczonych.

Informacja o gościach

 • informacja bieżąca o gościach,
 • informacja z archiwum bieżącego lub zewnętrznego o gościach.

Statystyki

 • statystyka hotelu ilościowa, wartościowa i cen średnich,
 • segmentacja pokoi,
 • rozliczenie kart corporate rate,
 • statystyka wybranego kontrahenta,
 • raporty statystyczne za wybrany okres dla wybranych kontrahentów lub krajów.

System ReHot współpracuje także z drukarkami fiskalnymi POSNET oraz z następującymi centralami telefonicznymi: Alcatel, Ericsson, Kapsch, Panasonic, Siemens, Telesis. Zakres realizowanych funkcji zależy od typu i możliwości centrali:

 • rozliczenie bieżące rozmów wykonanych przez gościa z pokoju hotelowego,
 • rozliczenie okresowe rozmów wykonanych z „numerów niepokojowych”, na przykład służbowych lub wynajmowanych przez obce firmy,
 • przeniesienie należności wynikających z bieżącego stanu liczników na konta gości hotelowych,
 • wydruk historii rozmów licznika wyzerowanego,
 • obsługa „zdarzeń Room Status”, to znaczy przekazywanie do systemu recepcyjnego za pośrednictwem centrali telefonicznej informacji o stanie przygotowania pokoju hotelowego (pokój sprzątnięty, skontrolowany-czysty, skontrolowany-brudny, wyłączony z eksploatacji, z usterkami technicznymi, itp.). Realizacja funkcji Room Status zależy od możliwości centrali telefonicznej.
 • odblokowywanie telefonu w momencie check-in gościa,
 • blokowanie telefonu w momencie check-out gościa.

Współpraca z kasami gastronomicznymi (ADS Anlier, Micros)

 • automatyczne przesyłanie rachunków gastronomicznych, płatnych w recepcji, na konto gościa,
 • informacja o gościu na kasie gastronomicznej,
 • wykorzystanie interfejsu do automatycznego fakturowania sprzedaży w systemie gastronomicznym GaH.

Współpraca z systemami zamków magnetycznych (VingCard, TimeLox, TesalEvva)

 • programowanie kart (kluczy), dla gości, sprzężone z funkcjami check-in, check-out, zmiana pokoju,
 • odczyt zawartości karty.

Współpraca z systemem Pay-TV (Asis, Prodac, VMS) – zakres realizowanych funkcji zależy od możliwości telewizora oraz rodzaju wybranego interfejsu:

 • automatyczne przeniesienie należności za Pay TV, gier wideo na rachunek gościa,
 • check-in/check-out – informacja o gościu przekazywana do systemu,
 • blokowanie i odblokowywanie dostępu do Pay-TV,
 • podgląd własnego rachunku w pokoju,
 • przesyłanie wiadomości z systemu ReHot na telewizor w pokoju,
 • możliwość budzenia,
 • rejestracja transakcji mini-barów.

Rozliczanie Mini Barów

 • rejestracja transakcji przez służbę pięter ręczna lub z wykorzystaniem interfejs do systemu PayTV,
 • automatyczne obciążanie rachunków gości oraz korekty sprzedaży,
 • rejestracja obciążeń na rachunkach gości w kasie,
 • prowadzenie kartoteki PLU dla mini-barów z podziałem na grupy towarowe i stawki VAT. Każde PLU ma trzy ceny (sprzedażną, kalkulacyjną, zakupu), które można przydzielić do różnych asortymentów,
 • definicja pokoi z mini-barami z podziałem na rewiry oraz asortyment znajdujący się w mini-barze, definicje asortymentów,
 • dzienne raporty: listy uzupełnień do pokoi, lista transakcji,
 • historia gościa, historia pokoju,
 • rozliczenia dzienne i okresowe w cenach sprzedaży i kalkulacyjnych z wykazem strat, obciążeń wprowadzonych w kasie oraz podziałem na grupy towarowe,
 • statystyki sprzedaży – okresowe, według asortymentu i według rewirów lub pokoi.