Systemy i programy komputerowe w hotelach

5/5 - (2 votes)

Analiza wyników badań

Pisząc naszą pracę podjęliśmy się próby zbadania środowiska komputerowego w polskim hotelarstwie. W tym celu opracowaliśmy specjalne ankiety, które rozesłaliśmy do 40 hoteli o wysokim standardzie[1]. Odpowiedzi otrzymaliśmy z 28 obiektów. Na ich podstawie można przybliżyć choćby w małym stopniu rozwój informatyczny hoteli.

Okazuje się, że wszystkie hotele objęte badaniami są skomputeryzowane co jest potwierdzeniem faktu, iż informatyka staje się główną dziedziną życia ludzkiego u progu   XXI wieku.

Na podstawie niżej zamieszczonego wykresu łatwo można zauważyć, że hotele idą z postępem i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, którzy bez żadnych problemów mogą połączyć się z Internetem, skorzystać z drukarki, czy przesłać faks, co w dzisiejszych czasach jest rzeczą bardzo istotną.

 

Na tak dużym rynku hotelowym, który stale się rozwija, o zbyt swoich produktów walczy wiele firm produkujących sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Ważną rolę w komunikacji przestrzennej oraz w reklamie odgrywa Internet. Dostęp do niego mają wszystkie ankietowane hotele. Stanowi on źródło reklamy, a także jedną z możliwości dokonania przez gościa rezerwacji. Ważny jednak jest sposób połączenia z Internetem, który decyduje o szybkości przesyłania danych, która im większa, tym pozwala zaoszczędzić więcej czasu oraz pieniędzy.

Dochodzimy w końcu do rzeczy najistotniejszej w informatyce hotelowej, a mianowicie do oprogramowania hotelowego. Na rynku software’owym jest wiele systemów do zarządzania hotelami, jednak tylko niektóre znalazły uznanie w oczach użytkowników. Poniższy wykres nie uwzględnia oprogramowania przeznaczonego głównie dla mniejszych obiektów hotelarskich, gdyż badane były tylko duże hotele o wysokim standardzie.


[1] Badania zostały przeprowadzone w okresie lipiec-sierpień 1999 roku.