Graz w Austrii

5/5 - (1 vote)

Graz jest dużym (drugim co do wielkości w Austrii) ośrodkiem miejskim. Cechą charakterystyczną dla turystyki miejskiej jest jej krótko-okresowość, zwłaszcza gdy miasto nie oferuje nic innego poza swoimi, nawet bardzo wybitnymi zabytkami. Toteż miasto Graz postarało się o wzbogacenie i ukierunkowanie swojej oferty turystycznej. Oto jeden z przykładów:

W ofercie turystycznej Grazu skierowanej dla rodzin z dziećmi jest 2 – kilometrowa kolejka w grocie Schlossberg o baśniowej scenerii. Zastosowany jest tu szczególny system zniżek przy zakupie biletów. Nie ma biletów ulgowych dla dzieci, ale im więcej osób dorosłych wchodzi z dziećmi tym niższa cena, czyli skonstruowany on został tak aby grotę odwiedzały dzieci z obojgiem rodziców lub innymi opiekunami, wtedy bilet jest najtańszy.

Aby spowodować przedłużenie pobytu turystów w Grazu biura turystyczne proponują wycieczki po styryjskich szlakach winnych: Südsteirische Wein – Strasse oraz Sausaler Wein Strasse oraz szlaku jabłkowym. Wycieczki mogą być oczywiście grupowe jak i indywidualne.