Ocena działań promocyjnych prowadzących przez hotel Rydzewski – analiza ankiety

5/5 - (4 votes)

Sytuacje i sceny przedstawione przez fachowców od reklamy szybko i łatwo docierają do naszej świadomości. Ostra walka konkurencyjna w tej sferze toczy się nie tylko przy pomocy reklam, wiele firm dawno już odkryły wartość dobrego, spójnego obrazu marki w oczach klienta, obrazu przekładającego się na wymierny zysk. Dlatego też przeprowadziłam ankietę, której celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy reklama wpływa na rozwój Hotelu „Rydzewski”?

Ankietę przeprowadziłam (załącznik nr 2) wśród 30 osób, którzy są gośćmi hotelu „Rydzewski” w Ełku. Ankieta była anonimowa i dlatego zachęcała do szczerych wypowiedzi, proponowania zmian i formułowania oczekiwań. Zawierała 15 pytań testowych, w tym dwa pytania były otwarte. Badanie to miało na celu poznanie zdania gości hotelowych na temat promocji hotelu i uzyskanie odpowiedzi na wyżej postawione pytanie.

W przeprowadzonych badaniach przewagę stanowiły kobiety. Ich udział wyniósł 60% (18 osób), natomiast mężczyzn – 40% (12 osób).

Rysunek 1. Struktura odwiedzających Hotel Rydzewski wg płci

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Wśród ankietowanych większość stanowiły osoby w przedziale wiekowym 26 – 50 lat oraz osoby młode w wieku od 16 – 25 lat (rysunek 2). Nieco mniejszy odsetek (17%) stanowiły osoby w wieku 50 – 60 lat oraz bardzo mała część odwiedzających (7%) to osoby powyżej 60 roku życia.

Rysunek 2. Struktura wiekowa turystów odwiedzających Hotel Rydzewski

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Wpływ na strukturę wiekową odwiedzających turystów ma ich wykształcenie oraz sytuacja ich materialna. Ponad połowa ankietowanych, 60% posiada wykształcenie wyższe, 33% ankietowanych posiada wykształcenie średnie oraz 7% posiada wykształcenie podstawowe.

Rysunek 3. Struktura turystów odwiedzających Hotel Rydzewski wg wykształcenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Wpływ na wykształcenie oraz chęć podróżowania wiąże się z sytuacją materialną turystów.

Rysunek 4. Struktura turystów odwiedzających Hotel Rydzewski wg ich sytuacji materialnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Również miejsce zamieszkania jest bardzo ważnym aspektem, gdyż to od naszej mentalności zależy skąd, dokąd chcemy jechać, jeżeli pochodzimy z większego miasta, większą ochotę mamy podróżować do takiego miasta jak Ełk w celu odpoczęcia psychicznego i zregenerowania sił.

Rysunek 5. Struktura turystów odwiedzających Hotel Rydzewski wg ich miejsca zamieszkania

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

W pierwszym pytaniu dotyczącym, w jaki sposób klienci dowiedzieli się o istnieniu hotelu, połowa odpowiedziała, że wszelkie informacje znaleźli w internecie. Wynika z tego, iż reklama internetowa jest najbardziej popularną formą wyszukiwania wiadomości poprzez potencjalnych nabywców produktu. Reklama internetowa opiera się na wyborze odbiorcy tej reklamy, jeżeli chce konkretnej informacji otrzymuje ją, nie musi oglądać tego, czym nie jest zainteresowany. Około 26% ankietowanych udzieliło, że informacje posiadają z lokalnej prasy. Większość ankietowanych udzieliło takich odpowiedzi gdyż są mieszkańcami miasta Ełk. Ankietowani uważają prasę jako medium wiarygodne. Dla reklamy zamieszczonej w prasie nie jest ważne jak długo leży przed naszymi oczami, ważne jest, że reklama znajdująca się wewnątrz nie zniknie. Można, więc do niej wrócić po długim czasie, czy nie zauważając jej podczas pierwszego kontaktu, zauważyć przed drugim, bądź kolejnym. Natomiast około 24% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że wszelkie informacje posiadają od swych znajomych. Klienci bardzo często dzielą się swymi poglądami i wrażeniami z pobytu w hotelu ze swoimi znajomymi. Jest to rodzaj reklamy, za którą firma nie musi płacić, satysfakcja klienta i dobry wizerunek firmy jest najważniejszy.

Rysunek 6. Źródło informacji o Hotelu Rydzewski dla odwiedzanych turystów

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Na pytanie drugie skąd klienci biorą informacje o hotelu znaczna połowa ankietowanych odpowiedziała, że ze strony internetowej. Wynika z tego, iż internauci, potencjalni klienci najczęściej wyszukują informacji w sieci. Natomiast 37% badanych klientów dowiaduje się o ofertę z reklam w lokalnej prasie i radiu. Tylko 10% poprzez foldery i ulotki znajdujące się w hotelu.

Rysunek 7. Źródło pozyskiwania informacji o promocjach hotelu poprzez turystów

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Na pytanie trzecie : Czy dostęp do informacji hotelu jest łatwy? – 90% ankietowanych udzieliło odpowiedzi „tak”. Z tej wypowiedzi, że hotel jest promowany na rynku turystycznym bardzo dobrze, a dostęp do informacji jest dla każdego prawie osiągalny.

Rysunek 8. Ocena udostępnienia informacji hotelu dla turystów

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Pytanie czwarte brzmiało:, W jakim okresie najczęściej odwiedza Pan/Pani hotel? Z przeprowadzonych badań wynika, iż najczęściej hotel jest odwiedzany w okresie letnim, aż 53% ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi, 20% w okresie wiosennym, 17% w okresie zimowym, a 10% w okresie jesiennym. Większość turystów podróżuje i odpoczywa w okresie letnim, gdyż sprzyja temu wiele czynników np. pogodowe. Ełk i okolice miasta są bardzo atrakcyjne w okresie letnim i wiosennym, gdyż miejscowość mieści się nad samym jeziorem i można aktywnie spędzić czas.

Rysunek 9. Okres, w którym najczęściej turyści odwiedzają Hotel Rydzewski

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Pytanie piąte miało określić, w jakim celu odwiedzany jest hotel i aż 70% osób odpowiedziało, że w celach wypoczynkowych, znaczna mniejszość 17% w celach rezerwacji pokoju, a 13% w celu zapoznania się z nową ofertą na rynku. Hotel jest położony w centrum miasta i goście hotelowi, którzy chcą aktywnie spędzić czas wszędzie mają blisko. Miasto jest bardzo atrakcyjne i przygotowywane na przyjazd turystów.

Rysunek 10. Informacje zebrane od turystów w jakim celu odwiedzają hotel

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Hotel Rydzewski jest bardzo dobrze wypromowany na rynku (78%) i aby sprzedawać swój produkt musi się w dalszym stopniu promować (60%) – tak wynika z udzielonych odpowiedzi na szóste i siódme pytanie.

Pytanie ósme jest wiążące z odpowiedzią na pytanie dziewiąte, gdyż w ósmym pytaniu zapytałam ankietowanych czy hotel powinien prowadzić promocję uzupełniającą, z badań wynika, że 75% klientów odpowiedziało, że „tak”, a 25% „nie”. W pytaniu dziewiątym prosiłam ankietowanych o udzielenie propozycji, jaką powinien hotel prowadzić promocję uzupełniającą. Każdy z gości miał swoje sugestie i tak podam przykładowe: wyższe rabaty, czapki, koszulki z logo Ełku, więcej reklamy w telewizji, gadżety z logo hotelu, kubki, breloczki. Jeśli będziemy dbać o klienta to i on będzie o nas pamiętać i zawsze do nas wróci.

Pytanie dziesiąte skierowane jest do uczuć klientów, czyli, z czego byli najbardziej zadowoleni podczas pobytu w hotelu. Większość ankietowanych odpowiadała na to pytanie, że z obsługi hotelowej aż 56%, następnie była cena, czyli 24%, 13% komfort, a zaledwie 7% ze standardu hotelu. Miła atmosfera i dobra jakość świadczonych usług to podstawa.

Rysunek 11. Badanie satysfakcji turystów w Hotelu Rydzewski

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Kolejne jedenaste pytanie było otwarte i brzmiało:, Jeżeli miałby/miałaby Pan/Pani polecić nocleg w hotelu Rydzewski to, jakie powody by Pan/Pani podał/a? Większość pisała, aż, 83% iż są zadowoleni z obsługi hotelowej, natomiast 10% zadowoleni byli z ceny, a pozostałe 7% z porządku zachowanego w hotelu.

W dwunastym pytaniu, gdzie pytam czy przed podjęciem decyzji zakupu usług w hotelu orientowali się o ofertę po przez stronę internetową rydzewski.pl? Połowa ankietowanych odpowiadała, że tak a druga połowa, że nie. Z przedstawionych danych wynika, że należy wzbogacić stronę internetową hotelu, aby docierała do wszystkich.

Pytanie trzynaste pyta o atrakcyjność hotelu. Jak wynika z wykresu z załącznika 58% uznaje, że poziom jest raczej wysoki, 23% przeciętny, 13% raczej niski, a 6% nie udzieliło na to pytanie odpowiedzi.

Rysunek 12. Zbadanie zdania turystów odnośnie atrakcyjności hotelu

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Dwa ostatnie pytania odnoszą się do kampanii reklamowych hotelu, pytanie czternaste zapytuje gości hotelowych czy spotkali się z prowadzoną kampanią reklamową hotelu? Około 37% odpowiedziało, że tak, natomiast 63% nigdy nie widziało i nie słyszało o żadnej kampanii reklamowej hotelu. Pytanie ostatnie piętnaste (załącznik 10) pyta gdzie spotkali się z kampanią, 25% prasa lokalna, również 23% radio, 17% internet, 5% telewizja, natomiast 30% nic nie wybrało i zaznaczyło odpowiedź „nie dotyczy”.

Rysunek 13. Źródło poznawania informacji o hotelu

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety.

Korzyści wynikające z prowadzenia reklamy poprzez hotel jest bardzo wiele i sprzyja rozwojowi prowadzonej działalności hotelu. Wnioski z przeprowadzonej ankiety, pierwszym jest hotel promuje swoje usługi poprzez dramatyzowanie treści przekazu reklamy, demonstrowanie wyjątkowych i jedynych w swoim rodzaju cech produktu. Działania marketingowe docierają do ogromniej rzeszy konsumentów, a wielokrotne ponawianie reklam pozwala adresatowi dokładnie zapoznać się z jej przekazem i zwiększa jej skuteczność w odbiorze. Firma poprzez wiele lat budowała wizerunek hotelu i w dniu dzisiejszym działalność przynosi zysk. Informowanie klienta o argumentach przemawiających za skorzystaniem z reklamowanych usług, czy nabyciem towaru, bez wywierania bezpośredniej presji ich zakupu. Reklama szybko i prosto docierają do klientów, która zdobywa nowych klientów, a stałych zaprasza do ponownego skorzystania z ich usług. Reklama zamieszczona w internecie jest tanią reklamą, która dociera do wszystkich internautów, jak również w reklamie znajdują się aktualne dane o firmie.

Dodaj komentarz