„ReHot” – GiP Sp. z o.o. – system hotelowy

4.4/5 - (10 votes)

Ogólne informacje o producencie:

Producentem systemu rezerwacji i recepcji hotelowej ReHot  jest Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „GiP” Spółka z o.o., które skupia wieloletnich pracowników ORBIS-u, doskonale znających zagadnienia komputeryzacji hoteli i biur turystycznych. Dlatego też system ten używany jest głównie w hotelach tej sieci. Zajmuje się także produkcją oprogramowania dla gastronomii, biur podróży oraz biur kongresów.

Oferowane przez „GiP” systemy pracują na komputerach typu IBM PC działających niezależnie lub połączonych w sieci opartej na systemie Novell NetWare.

Adres firmy: GiP Spółka z o.o., ul. Astronomów 3, 01-450 Warszawa, tel./fax.: (0 22) 37 55 75, 37 50 78, 37 51 30

System recepcji hotelowej ReHot

ReHot to kompleksowy system obsługi recepcji i rezerwacji hotelowej, o szerokim zakresie funkcji. Opracowany w Polsce, jest stale rozwijany i dostosowywany do zmieniających się przepisów, (denominacja, wprowadzenie podatku VAT, fiskalizacja). Stosowany jest w dziesiątkach hoteli w całym kraju.

System może być używany w hotelach różnej wielkości, od kilku do kilkuset pokoi. Działa na jednym komputerze PC lub w sieci lokalnej, zarówno z dedykowanym serwerem (Novell NetWare, Windows NT) jak i bez serwera (Personal NetWare, Lantastic,    Windows 95/98). Współpracuje z centralami telefonicznymi, drukarkami fiskalnymi, systemami zamków magnetycznych, mini-barów i pay-TV, kasami gastronomicznymi i oprogramowaniem finansowo-księgowym.

Cechy charakterystyczne systemu

 • pełny zestaw funkcji rezerwacyjnych i recepcyjnych, dostosowanych do polskich warunków i przepisów,
 • niewielkie wymagania sprzętowe (stanowiska z system operacyjnym MS-DOS),
 • pełne zabezpieczenie danych i ciągłości funkcjonowania systemu,
 • automatyczne odtwarzanie danych po awarii sprzętu lub zaniku zasilania,
 • dubler komputera głównego zdolny w każdej chwili do przejęcia jego funkcji,
 • zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem do funkcji systemu,
 • współpraca z infrastrukturą techniczną hotelu: centralą telefoniczną, zamkami magnetycznymi, urządzeniem room-status, kasami gastronomicznymi, pay-TV, mini-barami, systemem finansowo­-księgowym.

Podstawowe funkcje użytkowe

Rezerwacja

 • definiowane allotmenty i typy pokoi,
 • rezerwacje grupowe i indywidualne (z wykorzystaniem kartoteki gości stałych),
 • bilans i grafik rezerwacji,
 • lista przyjazdów.

Recepcja

 • szybkie meldowanie gości indywidualnych i grup,
 • rejestracja danych meldunkowych,
 • wydruk kart pobytowych,
 • listy meldunkowe gości,
 • informacja o pokojach i gościach,
 • wymeldowanie.

Rachunki gości

 • obciążenia (za pokoje i usługi ekstra),
 • zapłaty (różne formy płatności),
 • wydruk rachunków,
 • wypisy z rachunków,
 • rozbijanie i przenoszenie rachunków.

Służba pięter

 • bieżąca wymiana informacji między służbą pięter i recepcją,
 • szybka aktualizacja stanu pokoi (przez łącza telefoniczne),
 • przegląd stanu pokoi.

Zamykanie doby hotelowej

 • automatyczne obciążanie rachunków,
 • raporty księgowań, recepcji, kasowe i statystyczne,
 • listy pobytów, śniadań, obiadów, kolacji.

Inne funkcje

 • kartoteka gości stałych,
 • „czarna księga”.

Lista wybranych użytkowników

około 40 hoteli sieci „ORBIS”, między innymi: „Victoria”, „Europejski”, „Grand” i „Vera” w Warszawie, „Marina”, „Gdynia” i „Grand” w Trójmieście, „Forum”, „Francuski” i „Continental” w Krakowie, „Merkury”, „Polonez” i „Novotel” w Poznaniu, a także w sieci hoteli „Gromada”, między innymi: „Rodło” w Pile, „Świętokrzyski” w Cedzynie, „Gazda” w Zakopanem, oraz wielu innych miejscach, jak „Dom Polonii” w Pułtusku, „Logos” w Krakowie, „Exbud” we Wrocławiu czy „Feliks” w Warszawie.

Funkcje użytkowe i interfejsy

Kartoteki stałe

 • słownik biur podróży/kontrahentów,
 • definicje świadczonych usług wraz z cenami, możliwość łączenia usług w zestawy oraz definicje form płatności,
 • możliwość prowadzenia cennika w walutach obcych,
 • „czarna księga” – lista gości niepożądanych w hotelu,
 • kartoteka gości stałych zawierająca wszystkie dane personalne oraz statystykę pobytu gościa,
 • definicje operatorów i ich upoważnień.

Rezerwacja

 • definicja typów pokoi i ich ilości w allotmentach,
 • urealnienie wykorzystania allotmentów,
 • rezerwacja dla gości indywidualnych i grup z bieżącym bilansowaniem zasobów, dostęp do „czarnej księgi” i kartoteki gości stałych,
 • definiowalne wydruki potwierdzeń rezerwacji połączone z automatycznym faksowaniem,
 • lista przyjazdów na dzień następny,
 • grafik rezerwacji,
 • urealnienie bilansu rezerwacji,
 • lista niedojazdów,
 • rozliczenie prowizji dla biur podróży.

Dysponent

 • szybki check-in gości indywidualnych i grup (z rezerwacji i z „ulicy”),
 • check-in gości indywidualnych i grup (z rezerwacji i z „ulicy”),
 • check-in z „historii”,
 • check-in z kartoteki gości stałych,
 • anulacja check-in z rezerwacji,
 • przydział i zmiana cen(y) pokoju(i),
 • zmiana pokoju, okresu pobytu i innych informacji o gościu lub grupie,
 • wydruk karty pobytu,
 • obciążanie rachunku gościa lub grupy innymi usługami,
 • automatyczne sprawdzanie pierwszych znaków nazwiska w „czarnej księdze”,
 • listy meldunkowe,
 • raport stanu obłożenia hotelu,
 • bilans rezerwacji,
 • wymeldowanie gościa lub grupy (check-out),
 • anulacja check-out.

Kasa hotelowa – złotowa

 • prowadzenie i przeglądanie rachunków gości i grup,
 • zakładanie rachunku dla gości lub grup nie mieszkających w hotelu,
 • rejestracja obciążeń za zrealizowane usługi na rachunku gościa lub grupy,
 • rejestracja zapłat w różnych formach płatności,
 • rozbicie rachunku na rachunki boczne,
 • transfer pozycji rachunkowych między rachunkami bocznymi,
 • druk rachunku próbnego i finalnego,
 • wydruk paragonu fiskalnego w wersji fiskalnej,
 • wydruk faktur VAT i rachunków uproszczonych oraz faktur VAT korygujących,
 • połączenie z kasą walutową – przekazanie salda gościa do operacji wymiany walut,
 • raport bieżący kasy i kasjera,
 • raport form płatności bezgotówkowych,
 • bilans i grafik grupy.

Kasa walutowa

 • prowadzenie tabeli kursowej,
 • wymiana walut wg aktualnej tabeli kursowej,
 • raport kasy i kasjera (zrealizowane operacje wymiany i rozliczenie walut),
 • zestawienia: W4 (dla banku: gotówki i czeków), różnic kursowych,
 • zestawienia i raporty okresowe.

Zaplecze

 • rejestracja obciążeń dodatkowymi usługami na rachunkach gości,
 • raporty bieżące obciążeń za dodatkowe usługi, obciążeń za telefony.

Służba pięter

 • aktualizacja statusu pokoi (room-status),
 • wyłączanie pokoi z eksploatacji i oznaczanie ich niesprawności,
 • grafik stanu pokoi dla służby pięter.

Zamknięcie / otwarcie doby hotelowej

 • funkcja realizowana jest bardzo szybko, raporty dobowe można drukować niezależnie.
 • naliczenie wszystkich transakcji dziennych,
 • doliczenie do rachunków obciążeń za usługi ciągłe,
 • grafik pokoi dla dysponentów.

Raporty dobowe

 • raport recepcji,
 • dzienne księgowania według liczników lub według pokoi,
 • raport kasy,
 • raport form płatności bezgotówkowych (czeków, voucher’ów, kart kredytowych),
 • saldo – lisa
 • lista śniadań,
 • lista przyjazdów,
 • dziennik zmian pokoi i okresu pobytu gościa,
 • grafik obłożenia pokoi,
 • sprzedaży zafakturowanej (ufiskalnionej, korekty, ogółem),
 • rachunków zamkniętych,
 • rejestr faktur VAT i rachunków uproszczonych,
 • statystyki ilościowe i wartościowe według krajów i według biur podróży.

Raporty okresowe

 • sprzedaży wykonanej za miesiąc, rok lub dowolny okres,
 • sprzedaży zafakturowanej za miesiąc, rok lub dowolny okres,
 • rejestr faktur VAT i rachunków uproszczonych.

Informacja o gościach

 • informacja bieżąca o gościach,
 • informacja z archiwum bieżącego lub zewnętrznego o gościach.

Statystyki

 • statystyka hotelu ilościowa, wartościowa i cen średnich,
 • segmentacja pokoi,
 • rozliczenie kart corporate rate,
 • statystyka wybranego kontrahenta,
 • raporty statystyczne za wybrany okres dla wybranych kontrahentów lub krajów.

System ReHot współpracuje także z drukarkami fiskalnymi POSNET oraz z następującymi centralami telefonicznymi: Alcatel, Ericsson, Kapsch, Panasonic, Siemens, Telesis. Zakres realizowanych funkcji zależy od typu i możliwości centrali:

 • rozliczenie bieżące rozmów wykonanych przez gościa z pokoju hotelowego,
 • rozliczenie okresowe rozmów wykonanych z „numerów niepokojowych”, na przykład służbowych lub wynajmowanych przez obce firmy,
 • przeniesienie należności wynikających z bieżącego stanu liczników na konta gości hotelowych,
 • wydruk historii rozmów licznika wyzerowanego,
 • obsługa „zdarzeń Room Status”, to znaczy przekazywanie do systemu recepcyjnego za pośrednictwem centrali telefonicznej informacji o stanie przygotowania pokoju hotelowego (pokój sprzątnięty, skontrolowany-czysty, skontrolowany-brudny, wyłączony z eksploatacji, z usterkami technicznymi, itp.). Realizacja funkcji Room Status zależy od możliwości centrali telefonicznej.
 • odblokowywanie telefonu w momencie check-in gościa,
 • blokowanie telefonu w momencie check-out gościa.

Współpraca z kasami gastronomicznymi (ADS Anlier, Micros)

 • automatyczne przesyłanie rachunków gastronomicznych, płatnych w recepcji, na konto gościa,
 • informacja o gościu na kasie gastronomicznej,
 • wykorzystanie interfejsu do automatycznego fakturowania sprzedaży w systemie gastronomicznym GaH.

Współpraca z systemami zamków magnetycznych (VingCard, TimeLox, TesalEvva)

 • programowanie kart (kluczy), dla gości, sprzężone z funkcjami check-in, check-out, zmiana pokoju,
 • odczyt zawartości karty.

Współpraca z systemem Pay-TV (Asis, Prodac, VMS) – zakres realizowanych funkcji zależy od możliwości telewizora oraz rodzaju wybranego interfejsu:

 • automatyczne przeniesienie należności za Pay TV, gier wideo na rachunek gościa,
 • check-in/check-out – informacja o gościu przekazywana do systemu,
 • blokowanie i odblokowywanie dostępu do Pay-TV,
 • podgląd własnego rachunku w pokoju,
 • przesyłanie wiadomości z systemu ReHot na telewizor w pokoju,
 • możliwość budzenia,
 • rejestracja transakcji mini-barów.

Rozliczanie Mini Barów

 • rejestracja transakcji przez służbę pięter ręczna lub z wykorzystaniem interfejs do systemu PayTV,
 • automatyczne obciążanie rachunków gości oraz korekty sprzedaży,
 • rejestracja obciążeń na rachunkach gości w kasie,
 • prowadzenie kartoteki PLU dla mini-barów z podziałem na grupy towarowe i stawki VAT. Każde PLU ma trzy ceny (sprzedażną, kalkulacyjną, zakupu), które można przydzielić do różnych asortymentów,
 • definicja pokoi z mini-barami z podziałem na rewiry oraz asortyment znajdujący się w mini-barze, definicje asortymentów,
 • dzienne raporty: listy uzupełnień do pokoi, lista transakcji,
 • historia gościa, historia pokoju,
 • rozliczenia dzienne i okresowe w cenach sprzedaży i kalkulacyjnych z wykazem strat, obciążeń wprowadzonych w kasie oraz podziałem na grupy towarowe,
 • statystyki sprzedaży – okresowe, według asortymentu i według rewirów lub pokoi.

Dodaj komentarz