Cel badań [pracy mgr]

5/5 - (2 votes)

Ustalenie celu jest pierwszym krokiem w procedurze badawczej. Podobnie jak we wszystkich naukach, które opierają się na badaniach empirycznych, tak też w naukach społecznych, a w tej mierze i socjologii, celem podejmowanych badań jest – najogólniej biorąc – naukowe poznanie badanej rzeczywistości[1].

Celem moich badań jest ustalenie właściwości zachowań organizacyjnych w  firmie w sytuacji awansu zawodowego z pracownika magazynu na asystentkę działu sprzedaży hurtowej.

Autor opracowania osiągnął część zaplanowanych celów. W tym celu uzyskał coś wartościowego, czego nie planował. Odkrył dla siebie możliwość podnoszenia kwalifikacji specjalisty. Odkrył też, że warto tworzyć uczciwą reklamę internetową. W związku z tym, że uzyskane cele badawcze odbiegały od planowanych, przygotowane do publikacji podsumowanie badań otrzymało tytuł lepiej dopasowany do treści pracy.


[1] Sztumski J. „Wstęp do metod i badań społecznych.” „Śląsk” Sp. Z o.o. Wyd. Naukowe, Katowickie 1999r.   str. 29