Problem badawczy [z pracy mgr]

5/5 - (2 votes)

Problem badawczy powinien określać zakres wątpliwości badacza, a jednocześnie precyzować teren poszukiwań badawczych. Dlatego też w problemie badawczym – zdaniem M. Guziuk – (…) powinny zawierać się wszystkie generalne zależności między zmiennymi, a także rozstrzygalność empiryczna oraz wartość praktyczna badania(…). Wszyscy metodolodzy na ogół są zgodni co do tego, że problemy badawcze to pytania, na które odpowiedzi szukamy na drodze podejmowanych badań naukowych[1].

Najczęściej problem badawczy rozumiany jest jako problem wymagający rozwiązania. Innymi słowy, problemy badawcze to pytania, na które chcemy odpowiedzieć poprzez badania naukowe.

Sformułowanie problemu badawczego jest dla studenta zadaniem niezwykle odpowiedzialnym i często trudnym. Konieczne jest zatem skontaktowanie się z promotorem w konsultacji, który pomoże w sformułowaniu i ocenie, czy proponowany problem badawczy (temat) pracy spełnia wymagania stawiane pracom dyplomowym i wpisuje się w profil kierunku studiów. na naszej uczelni. Przedstawiony problem może zawierać elementy, które zostały już zbadane i wyjaśnione, a także może istnieć wiele innych elementów wymagających rozwiązania. Ponadto prace licencjackie często dotyczą porządkowania pewnych faktów i zjawisk. Nie ma wtedy potrzeby formułowania hipotez, a wartością i celem tej pracy jest synteza problemów, które dotychczas były rozproszone i nie mają całościowego ujęcia.

Należy również zaznaczyć, że wybierając problem badawczy (temat pracy) należy wziąć pod uwagę nie tylko swoje indywidualne zainteresowania, ale także możliwości jego realizacji (dostępność źródeł, znajomość języka obcego, czasochłonne badania itp.).

Problem badawczy do problematyki badawczej został sformułowany następująco:

W jakim stopniu fakt awansu zawodowego wpłynął na zachowania organizacyjne w mojej firmie?


[1] Guziuk M. „Podstawy metodologiczne prac promocyjnych” (nauki społeczno-pedagogiczne). Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Katowice 2003 str. 32