Bibliografia

 1. Bieniok H., Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 1999
 2. Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002
 3. Drucker P., Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa 2008
 4. Duchniewicz S. (red.), Dźwignia Archimedesa czyli metody i techniki zarządzania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004
 5. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Część I – Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2007, s. 31.
 6. Dwiliński L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 8. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej; paradygmaty, filozofia, dylematy, PWN, Warszawa 1999
 9. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE Wrocław 2001
 10. Oleksyn T., Sztuka kierowania, WSZiP im. B. Jasińskiego, Warszawa 2001
 11. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005
 12. Rogowski A., Realizacja funkcji zarządzania w praktyce, [w:] Roczniki WABiA w Łodzi, Nr 2/2006
 13. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998
 14. Strzelecki T.J., Organizacja pracy, Oficyna Wydawnicza Politechnik Warszawskiej, Warszawa 1995
 15. Wajda A., Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003
 16. Waters D., Zarządzanie Operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001

Zarządzanie projektami

 1. Arnold S., Introduction to the RequisitePro to Rational Team Concert Connector, IBM Rational, lipiec 2010
 2. Bielewicz A., Kiedy projekt zawodzi, Computerworld nr 07-2007, 30 października 2007
 3. Gothe M., Pampino C., Monson P., Nizami K., Patel K., Smith B. M., Yuce N., Collaborative Application Lifcycle Management with IBM Rational Products, IBM 2008
 4. Heerkens G. R., Jak zarządzać projektami?, Wydawnictwo RM, Warszawa 2003
 5. IBM, Pomoce Rational Team Concert, Using work items
 6. Informator IBM, IBM Rational Team Concert
 7. Jones R., Zarządzanie Sztuka przetrwania, MT Biznes Sp. z o.o., 2009
 8. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
 9. Nędzi T., Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę Prince
 10. Olszewski A., RUP Cookbook. Część 2. Wodospadowe podejście, Zespół przede wszystkim, IBM
 11. Pawlak M, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006,
 12. Project Management Institute, The Project Management Body of Knowledge, 2008
 13. Schwaber K., Sutherlanda J., Przewodnik po SCRUMIE: Reguły Gry,  Lipiec 2011
 14. Skrorulski M., IBM Rational Method Composer – portal procesowy, Zespół Przede wszystkim”, grudzień 2007
 15. Swithinbank P., Chessell M., Gardner Dr. T., Griffin C., Man J., Wylie H., Yusuf L., Patterns: Model-Driven Development Using IBM Rational Software Architect, IBM, 2005
 16. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet,luty 2004
 17. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
 18. Waćkowski K., J. M. Chmilewski, Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Poradnik dla menadżerów, Helion 2007
 19. Wysota P., Nowe standardy otwartości, COMPUTERWORLD, październik 2007
 20. Zawadzki D., Adaptacja zwinnych metodyk z użyciem IBM Rational Team Concert,  Zespół przede wszystkim, grudzień 2010

Dodaj komentarz