Bibliografia

Przy pisaniu prac mgr korzystamy wyłącznie z najnowszej literatury. Najczęściej cytowane książki i artykuły z prasy fachowej pochodzą z ostatnich pięciu lat.

Poniżej pięć pozycji, które możemy polecić, jak dobre przewodniki do pisania pracy mgr.

Krystyna Kwaśniewska, Jak pisać prace dyplomowe. Wskazówki praktyczne, Kujawsko-Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017.

Beata Stępień, Zasady pisania tekstów naukowych, PWN, Warszawa 2016.

January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa 2018.

Radosław Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2020.

Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, CeDeWu, Warszawa 2020.