Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki

5/5 - (3 votes)

Rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki jest warunkowany wieloma czynnikami, które obejmują zarówno aspekty społeczno-ekonomiczne, jak i środowiskowe.

Pierwszym kluczowym czynnikiem jest unikalny krajobraz i przyroda na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska i agroturystyka korzystają z naturalnej urody i spokoju, jakie oferują obszary wiejskie. Dostęp do lasów, gór, jezior, rzek, czy zabytków kulturowych może przyciągnąć turystów poszukujących odpoczynku od zgiełku miast.

Kolejnym czynnikiem jest dostępność odpowiedniej infrastruktury. To obejmuje nie tylko fizyczne udogodnienia, takie jak dobre drogi, dostęp do internetu czy odpowiednie zakwaterowanie, ale także infrastrukturę turystyczną, taką jak szlaki turystyczne, informacje dla turystów, atrakcje turystyczne, a także lokale gastronomiczne.

Następnie, kluczową rolę odgrywa jakość usług. To obejmuje profesjonalizm i gościnność gospodarzy, jakość zakwaterowania i usług, a także zdolność do spełnienia oczekiwań turystów. W tym kontekście, ważne jest także posiadanie odpowiednich umiejętności przez gospodarzy, takich jak umiejętności komunikacyjne, obsługi klienta, zarządzania czy marketingu.

Czwartym czynnikiem jest promocja i marketing. Aby przyciągnąć turystów, obszary wiejskie i gospodarstwa agroturystyczne muszą być skutecznie promowane. To może obejmować tradycyjne metody reklamy, jak również wykorzystanie mediów społecznościowych i innych nowoczesnych narzędzi marketingowych.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym czynnikiem jest polityka i regulacje. Rządowe programy wsparcia, polityka turystyczna, a także regulacje prawne mogą stworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Podsumowując, rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki jest warunkowany wieloma czynnikami, które wymagają koordynacji i współpracy na różnych poziomach – od indywidualnych gospodarstw, przez społeczności lokalne, po rząd i sektor prywatny. Wszystkie te elementy muszą pracować razem, aby stworzyć atrakcyjną i konkurencyjną ofertę dla turystów.

Obraz Sopotu na przestrzeni wieków

5/5 - (6 votes)

rozdział z pracy mgr

Sopot do I wojny światowej

Sopot na początku ubiegłego wieku był jednym z najbardziej znanych, chętnie odwiedzanych i ekskluzywnych kąpielisk w Europie. W języku niemieckim, określanym jako Weltbad – światowy basen, z powodzeniem konkurował z kąpieliskami

Riwiera Włoska i Lazurowe Wybrzeże. Najbardziej znamienną datą w historii miasta jest rok 1808, kiedy to do Gdańska przybył z wojskami Napoleona lekarz z Alzacji Jean George Haffner. Urzeczony pięknem plaż, tutejszym klimatem i mnogością zieleni, osiadł na stałe w Sopocie[1].

W 1823 roku zbudował pierwszy zakład kąpielowy, tzw. Ciepłe łazienki, z sześcioma kabinami, w których odbywały się kąpiele w ciepłej wodzie morskiej [2].

Wraz z powstaniem uzdrowiska w Dolnym Sopocie miejscowa ludność skupiła się na obsłudze kuracjuszy. W latach 30. XIX wieku pojawiły się pierwsze pensjonaty i hotele, m.in.  hotel Kreissa. Między Gdańskiem a Sopotem zaczął kursować omnibus konny  .

Czas  wolny  kuracjusze przebywający w Sopocie spędzali na kąpielach w morzu, spacerach po okolicy do licznych punktów widokowych i rozrywkowych. W morzu kąpane między 6-11 rano i 15-20 wieczorem. Zatrudniony żandarm upewnił się, że rybacy nie łowią ryb w odległości co najmniej 2000 stóp podczas kąpieli [3].

Gdy Dolny Sopot był typową wioską rybacką, Górny Sopot jednocześnie uchodził za miejsce określane jako „modne”. Większość budynków znajdujących się na terenie ówczesnego Górnego Sopotu należała do polskiego hrabiego Przebendowskiego. Po śmierci hrabiego jego żona odziedziczyła aż jedenaście dworów. W Błękitnym Pałacu eleganckie towarzystwo oraz elita artystyczna i intelektualna zgromadziły się wokół hrabiny [4].

Pod koniec XIX wieku, dzięki rozwojowi kolei, co roku do Sopotu zaczęły napływać liczne kongresy pacjentów z niemal całej Europy. Sopot liczył już 1000 mieszkańców, a latem gości dwa razy więcej [5].

Centrum kąpielowego życia był Dom Zdrojowy i molo. Nowy, Drugi Dom Zdrojo, który został wzniesiony w 1880 roku, był budynkiem o ciekawej architekturze. Centralną część domu zajmowała duża, dwukondygnacyjna sala. Od strony morza znajdowała się loggia ze schodami prowadzącymi do ogrodu zdrojowego. W skrzydłach domu znajdowały się biura, czytelnia, palarnia i restauracja. Ponadto mieścił czterdzieści pokoi hotelowych.

Każdego roku, przed sezonem, kierownictwo ośrodka wydawało bedeker, w którym prezentowano m.in kalendarz wydarzeń, które miały się odbyć. Wśród atrakcji uralskiego kultu przeważały koncerty i występy grup teatralnych, które najczęściej odbywały się w Domu Zdrojowym lub w sali imprezowej Hotelu Victoria. W bilansie sezonu 1890, zamieszczonym w bedeker, można przeczytać, że było 6496 gości, czyli 500 osób w takiej samej liczbie jak rok wcześniej. Wśród pacjentów, którzy przyjechali z niemal całej Europy, było wielu Polaków i Rosjan.

W 1898 roku na placu Mancowym założono korty tenisowe oraz tor wyścigów konnych w Karłowikowie. W latach 1889-1908 ukazywała się sopocka gazeta „Zoppoter Anzeiger”, a od 1897 roku przez kolejne pięć lat „Gazetka Kąpielowa”.

W XIX wieku popularne wśród wczasowiczów było chodzenie wzdłuż drogi, wśród zalesionego wzgórza, do modnej restauracji, zwanej Big Star. Od 1902 r. do Wielkiej Gwii zdała kursował tramwaj konny. Przez kilka pokoleń mieszkańców Sopotu było to jedno z najpiękniejszych miejsc, a o smaku serwowanych tu potraw krążą legendy. [6]

Wśród Polaków  szczególną preferencją cieszył się pensjonat Kulerskiego „Dom Polski”, położony między ulicami Parkową i Grunwaldzką. W „Domu Polskim” panowała miła i przyjazna atmosfera. Nie tylko pobyt wczasowiczów był przyjemniejszy dzięki dbaniu o ich wygody, ale także obudziła się świadomość narodowa. Wieczorami w pensjonacie przespało się przy muzyce i recytowało się patriotyczną poezję. Czytelnia została wyposażona we wszystkie gazety i czasopisma w języku polskim. Korzystali z niego nie tylko goście „Domu Polskiego”, ale także Polacy z innych hoteli. W gabinecie pana Kulerskiego często odbywały się ważne dyskusje rodaków z różnych środowisk. Dotyczyły one polityki i spraw społecznych związanych z narodem polskim[7].

Sopot miał inne miejsca, które były oazami polskości. Willa „Halina” Haliny i Stanisława Tomaszewskich, obok dzisiejszych Powstańców Warszawskich, stała się jednym z najbardziej eleganckich i ulubionych miejsc zamieszkania Polaków. Polski duch panujący w „Halinie” od początku jej istnienia przyczynił się do promocji języka ojczystego i tradycji narodowych w Sopocie [8].

Pensjonat „Quo Vadis” i pawilon ogrodowy wybudowany przez Antoniego Chmielewskiego z dużą salą imprezową, a także stojący obok niego dom eszkalny przy ul. Morskiej 57/59 były przez wiele lat siedzibą większości polskich towarzystw, które działały wówczas w Sopocie. Jego pensjonat zyskał miano „sopockiej kuźni polskości”. Odbyły się tam spotkania polskich organizacji, m.in.: Towarzystwo Śpiewu „Lutnia”, Spółdzielnia „Macierz Kaszubska”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” [9].

Przełom wieków stał się momentem nadania miastu uzdrowiskowemu praw miejskich (1901 r.). Władze miasta rozpoczęły budowę nowych kąpielisk: zakładu balneologicznego, Łazienek, Opery Leśnej oraz nowego, trzeciego Domu Zdrojowego na miejscu poprzedniego [10]. Nowy Dom Zdrojowy wyglądał niezwykle efektownie, składał się z głównego budynku na parterze, w którym mieściły się: palarnia, sala bilardowa i czytelnia. Za nimi znajdowały się pomieszczenia reprezentacyjne. W najbardziej okazałym z nich, zwanym Czerwonym lub Teatrem, odbywały się przedstawienia teatralne i bale. Niebieska sala obok służyła jako duża sala ruletki. Na tarasach znajdowały się kawiarnie na ponad dwieście osób, a w muszlach koncertowych na placu zdrojowym grała orkiestra uzdrowiskowa.

Ryc. 3. Sopot – molo z domem zdrojowym i sanatorium.

Źródło: Golec J.: Sopot – Kronika XX wieku,  Studio Graficzno-Wydawnicze Golmar, Gdynia 2001.

W 1901 roku latem ośrodek odwiedziło 12500 [11] kuracjuszy. Sława Perły Morza Bałtyckiego, Riwiery Północy i Światowego Kąpieliska nad Bałtykiem z roku na rok stawała się coraz bardziej powszechna, a dynamiczny rozwój myasty zatrzymała dopiero I wojna światowa [12].


[1] M. Kosko, Spa Sopot zaprasza, „Jantarowe Szlaki”, Sopot 3/2001, s. 2.

[2] R. Socha, Nowy bedeker…, op.cit., s. 201.

[3] M. Kosko, Spa Sopot zaprasza, op.cit., s. 2.

[4] M. Biedermann, Sopot, moje podróże do…, Sopot 2001.

[5] J. Stankiewicz, Zagospodarowanie przestrzenne…, op.cit., s. 59, 61.

[6] M. Biedermann, Sopot, op.cit., 2001.

[7] G. Danielewicz, Polskie rodziny w Sopocie, Ed. Granit, Warszawa 1999, s. 6-8.

[8] Tamże, s. 14-16.

[9] F. Mamusiu, Sopot, szkice…, op.cit., s. 84-89.

[10] B. Śliwiński (red.), Historia Sopotu do…, op.cit., s. 142.

[11] Tamże, s. 115.

[12] M. Sperski, B. Wandtke, Ilustrowane…, op.cit., s. 5.

Turystyka na terenie powiatu radomszczańskiego

5/5 - (4 votes)

Turystyka na terenie powiatu radomszczańskiego jest jedną z najsłabszych gałęzi działalności regionu. Przedbórz jest pod tym względem najbardziej rozwinięty, gdyż tylko na jego terenie znajduje się 7 gospodarstw agroturystycznych i 2 schroniska młodzieżowe. Hotelowa baza turystyczna występuje na terenie miasta Radomska (2 hotele) oraz w Kamieńsku (1 hotel) i Gomunicach (1 hotel).[1]

Na terenie powiatu znajduje się tylko jeden zbiornik wodny (Kodrąb), który spełniałby warunki dopuszczające go do użytku jako kąpielisko. Wszystkie pozostałe zbiorniki wodne istniejące na terenie powiatu są zbiornikami retencyjnymi, czyli magazynującymi wodę przy wysokim stanie wód. Jednak lokalizacja w centralnej Polsce, małe odległości do takich miast jak Częstochowa, Łódź, Warszawa czy Katowice powoduje, że powiat posiada dogodne możliwości rozwoju w zakresie turystyki.

O atrakcyjności powiatu w zakresie turystyki i rekreacji może decydować mało skażone środowisko naturalne, liczne kompleksy leśne, rzeki, zabytkowe obiekty urbanistyczne, bogata i daleko sięgająca historia, a także liczne rezerwaty (6) i pomniki przyrody (138). Szczególnie cenne obszary chronione są usytuowane w dolinie rzeki Pilicy, gdzie utworzony został Przedborski Park Krajobrazowy. Na terenie Parku występuje 5 rezerwatów przyrody, z czego w powiecie radomszczańskim Piskorzeniec i Czarna Rózga, dalsze 2 ( Jodły Pilczyckie i Grądy Góry Kozłowej ) proponuje się utworzyć na terenie powiatu. Obok Przedborskiego Parku Krajobrazowego istnieje także Sulejowski Park Krajobrazowy, na którym leżą północne krańce gminy Przedbórz.

Wszystkie wymienione walory mogą przyciągnąć na teren powiatu wielu turystów oraz powodują, że teren powiatu jest odpowiednim miejscem do zagospodarowania pod względem turystycznym i agroturystycznym.

Spośród licznych walorów turystycznych powiatu radomszczańskiego na uwagę zasługuje:

 • Dolina Pilicy i Warty;
 • Przedborski Park Krajobrazowy;
 • Rezerwaty przyrody m.in.: Bukowa Góra, Chełmo, Kobiele Wielkie, Hałda pod Kamieńskiem;
 • Zabytki architektury: dworek szlachecki z XVII w. w Dziepółci, kościół parafialny św.Lamberta z XVI w. w Radomsku, zespół sakralny w Gidlach, czy stylowy dworek z XIX w. z aleją modrzewiową w gminie Kobiele Wielkie.
 • Muzeum Regionalne w Radomsku.[2]

[1] Informator turystyczny – www.powiat.radomszczański.pl

[2] Informator turystyczny-www.powiat.radomszczanski.pl

Kamieńczyka, Szklarki, Podgórnej – sudeckie wodospady

5/5 - (3 votes)

Upalnym latem (chociaż takich w Polsce coraz mniej) są źródłem ożywczej bryzy i ochłody. Natomiast w zimie prawie całkowicie zamierają. Wodospady. Te w Sudetach to dobry pomysł na weekendowy spacer – polecamy szczególnie przy wysokich temperaturach…

WODOSPAD KAMIEŃCZYKA

Wodospad Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie jest największym z sudeckich wodospadów. Potok Kamieńczyk wpada tutaj w prawie 30-metrowej wysokości wąwóz, tworząc trzy kaskady o wysokości 27 metrów. Za środkowym progiem znajduje się zasłonięta wodna kurtyną tzw. Złota Jama, odkryta w średniowieczu przez walońskich poszukiwaczy złota w Karkonoszach.

WODOSPAD SZKLARKI

Malowniczy Wodospad Szklarki pomiędzy Szklarską Porębą a Piechowicami odwiedzany jest przez licznych turystów z racji stosunkowo łatwego dostępu. Potok Szklarka tuż przed ujściem do rzeki Kamiennej tworzy ponad 13-metrowej wysokości wodospad będący enklawą Karkonoskiego Parku Narodowego.

WODOSPAD PODGÓRNEJ

Pięknym, choć rzadziej odwiedzanym, jest trzeci karkonoski Wodospad Podgórnej w Przesiece. Na wysokości 550 m n.p.m. tworzy go rzeka Podgórna. W pobliżu przebiegają zielony i żółty szlak turystyczny do Borowic.

WODOSPAD WILCZKI

Na Ziemi Kłodzkiej rzeczka Wilczka w Międzygórzu spadając z 20-metrowego progu skalnego tworzy w skalistym ciemnym wąwozie drugi pod względem wysokości w Sudetach wodospad. Do pamiętnej powodzi w roku 1997 wodospad był wyższy o 6 metrów. Poniżej wodospadu znajduje się kamienna zapora (29 m wys.) ze zbiornikiem przeciwpowodziowym. Wodospad Wilczki jest rezerwatem przyrody.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

 • Wodospady Kamieńczyka i Szklarki znajdują się w Karkonoszach, w rejonie Szklarskiej Poręby, a Wodospad Podgórnej koło Przesieki, gdzie najłatwiej można się dostać z Karpacza albo Borowic.
 • Wodospad Wilczki jest położony przy wjeździe do Międzygórza za budynkiem DW „Nad Wodospadem”.
 • Wodospad Kamieńczyka – dojście czerwonym szlakiem turystycznym z parkingu w pobliżu dawnej huty szkła (ok. 30 min). Wstęp na teren wodospadu jest płatny. Zwiedzający powinni zakładać kaski ochronne wypożyczane na miejscu. Nieopodal znajduje się schronisko „Kamieńczyk”
 • Wodospad Szklarki – dojście z Piechowic niebieskim szlakiem turystycznym, a także z parkingu przy drodze z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby przy bramie do Karkonoskiego Parku Narodowego, dojście ścieżką wzdłuż prawego brzegu rzeki Kamiennej, do wodospadu wiedzie czarny szlak turystyczny. Wodospad jest enklawą Karkonoskiego Parku Narodowego.
 • Więcej informacji na temat wodospadów można uzyskać w biurze Informacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie, ul. Pstrowskiego 1, Szklarska Poręba, tel. 075 717 24 49, 717 24 94.

Odwagi i do fortu marsz – Fort Gerharda

5/5 - (3 votes)

Byliście w wojsku pruskim? Chodziliście po polu minowym lub po linie zawieszonej nad fosą? Jeżeli nie, to powinniście odwiedzić Fort Gerharda – nadmorską twierdzę na wyspie Wolin, w której do dnia dzisiejszego urzęduje pruski Generał, a na placach musztry ćwiczą pruscy żołdacy!

Fort należy do najlepiej zachowanych do obecnych czasów, pruskich nadbrzeżnych fortów artyleryjskich w Europie. Obecnie jest to również jedno z niewielu w Europie „żywych muzeów”, gdzie turyści mogą na chwilę przenieść się w czasie i na własnej skórze poczuć smak wojskowej służby. Zwiedzanie Fortu  ma bowiem formę przyspieszonego przeszkolenia wojskowego. Turyści zwiedzają fortecę pod opieką  „podłego”  i oczywiście umundurowanego pruskiego żołdaka . W czasie marszruty po terenie i wnętrzach Fortu zwiedzający poznają jego historię, przechodząc jednocześnie kilka prób, które sprawdzą czy kandydat nadaje się do wojskowej służby!

Zwiedzanie zakończone jest nominacją na historyczny stopień wojskowy i wystrzałem armatnim. Dla kadetów, którzy spragnieni są dodatkowych atrakcji, przewidziano programy specjalne: nocne zwiedzanie zakończone ogniskiem, dodatkowe próby – strzelanie z broni czarnoprochowej, szkolenie przeciwchemiczne i zajęcia linowe.

Po zakończeniu zwiedzania fortu warto zaglądnąć również do znajdującego się tutaj muzeum. W fortowej kolekcji, która powiększa się z dnia na dzień jest kilkaset eksponatów oraz kilka tysięcy zdjęć i dokumentów, związanych z historią miasta i Twierdzy Świnoujście. Cała ekspozycja ma przybliżyć odwiedzającym historię rozwoju świnoujskich fortyfikacji od czasów szwedzkich, aż po lata 70-te XX wieku. Najstarszym eksponatem muzeum jest miedzioryt Meriana z 1652 roku. Największym – armata przeciwlotnicza S-60 kalibru 57mm. Wywołującym Największe salwy śmiechu – generalski sedes przenośny z XIX- ordynans miał 15 minut na jego opróżnienie, gdy dowódca już z niego skorzystał!

A zatem odwagi i do fortu marsz!

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

 • Informacje na temat zwiedzania fortu (indywidualnie oraz w grupach) można znaleźć na stronie www Fortu Gerharda
 • Fort mogą zwiedzać zarówno małe dzieci, jak i osoby niepełnosprawne. Po wcześniejszym zarezerwowaniu trasa jest indywidualnie modyfikowana i dostosowywana do potrzeb zwiedzających.
 • Fort położony jest na Wyspie Wolin przy najwyższej w Europie latarni morskiej, najdłuższym kamiennym falochronie i 150 m od dzikiej plaży.