Schemat konceptualizacji procesu badawczego

Rate this post

Schemat konceptualizacji procesu badawczego

  1. Etap konceptualizacji – dokonano analizy literatury dotyczącej metody Konferencji Grupy Rodzinnej, w oparciu o co dokonano wyboru tematu, szczegółowo wstępnie go sformułowano, przyjęto podstawowe założenia badawcze, sformułowano problematykę badań własnych, podstawowe cele i zadania, określono przedmiot badań, dokonano wyboru próby badawczej i terenu badań – sformułowano koncepcję badań własnych (maj – czerwiec 2007 r.);
  2. Etap operacjonalizacji – dokonano szczegółowej specyfikacji problemów badawczych, przyjęto określone zmienne i ich wskaźniki, skonstruowano narzędzia badawcze (wrzesień – październik 2007 r.);
  3. Etap realizacji:

a)      szczegółowa analiza literatury dotyczącej polityki społecznej oraz metody Konferencja grupy Rodzinnej, co zostało przedstawione w rozdziale teoretycznym, przedstawiającym najważniejsze z punktu widzenia problematyki badawczej dotychczasowe ustalenia dotyczące wzmiankowanego zjawiska (listopad – grudzień 2007 r.);

b)      przeprowadzenie badań pilotażowych i ostateczna weryfikacja skonstruowanego narzędzia (kwestionariusza ankiety) oraz założeń metodologicznych – ostateczne opracowanie rozdziału metodologicznego (styczeń – luty 2008 r.);

c)      przeprowadzenie badań właściwych (marzec 2008 r.);

d) analiza wyników badań własnych i ich opracowanie (kwiecień – maj 2008 r.).