Literatura

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 1999.

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym Warszawa 1987.

Bednarski L., Waśniewski T., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa 1996.

Bień W., Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Warszawa 1991.

Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Warszawa 2000.

Czekaj J., Finanse przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Skierniewice 1991.

Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Warszawa 1999.

Dębski W., Zarządzanie finansami, Warszawa 1996.

Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Warszawa 1999.

Domański T., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa 1993.

Dudycz T., Analiza finansowa, Wrocław 2000.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1996.

Hejduk J., Jak pomagać firmom, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, nr 11\94.

Jarugowa A., Sobańska J., Sochacka R., Metody kalkulacji, koszty, ceny, decyzje, Warszawa 1991.

Lichtarski J., Podstawy nauki w przedsiębiorstwie, Wrocław 1992.

Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1984.

Ostaszewski J., Nowoczesne zarządzanie finansami firmy, Łódź 1988.

Pasieczny L., Tworzenie i funkcjonowanie przedsiębiorstw, Warszawa 1996.

Płoszajski T., Rachunek wyników jako wyraz księgowego ujęcia działalności przedsiębiorstwa, Warszawa 1991.

Rzepnikowska M., Śnieżek E., Przepływ środków pieniężnych, Warszawa 1995.

Sasin W., Analiza płynności finansowej firmy, Łódź 1999.

Sasin W., Poradnik analityka, czyli analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce, Łódź 1999.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 1998.

Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa 1998.

Solarz J., Żółkowski W., Kredyty dla rozpoczynających działalność gospodarczą, Warszawa 1992.

Szczepaniak J., Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, Łódź 1992.

Szplit A., Bariery rozwojowe przedsiębiorstw, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, nr 12\96.

Targalski J., Podstawy przedsiębiorczości, Kraków 1995.

Waśniewski T., Analiza masowa w przedsiębiorstwie, Warszawa 1993.

Waśniewski T., Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Warszawa 1982.

Waśniewski T., Skoczylas W., Kierunki analizy w zarządzaniu finansami firmy, Szczecin 1996.

 

Dodaj komentarz