Analiza SWOT

Rate this post

Analiza SWOT

1. Siły

2. Słabości

3. Możliwości

4. Zagrożenia

  1. Silne strony przedsiębiorstwa:

a)   nowoczesne silniki ( nie wszystkie )

b)   dobrze zaopatrzony i sprawny serwis

c)   osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

d)   wysoka jakość produktów

e)   dobre warunki gwarancji

2. Słabe strony przedsiębiorstwa:

a)   małe doświadczenie w zakresie marketingu możliwego w stosowaniu w Polsce

b)   bardzo słaba reklama

c)   brak uregulowań dotyczących obsługi klienta ( każdy salon ustala sam )

d)   konieczność poszerzenia sieci sprzedaży ( zaledwie 23 dilerów )

e)   bardzo wysokie ceny samochodów

f)    słabe wyposażenie samochodów za tą cenę

g)   niski poziom zysku wynikający z niewielkiej sprzedaży ( 99r. – ok. 1500 sztuk ) np.; Opel 40000

h)   brak stałych cen złotówkowych

i)    brak nowości

j)    bardzo niewielka ilość oferowanych produktów

k)   brak produktów z klas najchętniej kupowanych ( A, B i C )

l)     zła polityka założona na Polskę – zastosowana polityka na Zachód

m)   „zwykła” stylistyka

n)   brak silników Diesla

o)   słaba jakość materiałów informacyjnych

p)   oprócz silników brak wyrafinowanych rozwiązań technicznych

3.  Możliwości:

a)   wciąż rosnący popyt na samochody

b)   inne modele produkowane i sprzedawane tylko poza granicami Polski

c)   obniżenie ceł

4. Zagrożenia:

a)   nie najlepsze w stosunku do innych samochodów japońskich opinie w prasie dotyczące samochodów Mitsubishi

b)   doniesienia o kłopotach finansowych Mitsubishi ( koncernu )

c)   spadek siły nabywczej ludności ( ubożenie społeczeństwa )

d)   bardzo duża, tańsza konkurencja

e)   podwyższenie akcyzy

f)    drożejące paliwo ( brak wersji Diesla )

1. Siły

znaczna niedowaga

2. Słabości

przewaga

3. Możliwości

znaczna niedowaga

4. Zagrożenia

małe, ale bardzo groźne

W wyniku analizy SWOT dla firmy MMC Poland można stwierdzić że słabe strony przedsiębiorstwa wraz z zagrożeniami mogą spowodować rychłe zniknięcie z rynku samochodów Mitsubishi.

Firma musi całkowicie zreorganizować postępowanie, działalność marketingowo – reklamową, zwiększyć ilość dilerów, wprowadzić samochody z niższych klas.