Analiza oddziaływania 5 sił

Rate this post

Analiza oddziaływania 5 sił

Siła

Oddziaływanie

1

2

1. Bariery wejścia
 1. Mimo dużego zróżnicowania wyrobów, dużym promocją i upustom cenowym, wyrobionym zdaniu wśród konsumentów nadal możliwe jest wejście na rynek samochodowy (przy zastosowaniu odpowiedniej praktyki – Daewoo)
 2. Czynniki technologiczne: dla osiągnięcia korzyści skali przedsiębiorstwa dokonały bardzo dużych inwestycji bądź to w rozwój produkcji, bądź rozwinięcie sprawnego importu samochodów
 3. Konieczność zainwestowania znanych zasobów  w produkcję bądź rozwój importu, oraz w sieć salonów
 4. Konieczność zdobycia pozycji przez upusty cenowe
2. Konkurencja
 1. Niezrównoważona i wahająca się siła konkurencji wpływa na wzmożenie walki przy pomocy promocji lub wojny cenowej, bądź jakościowo-wyposażeniowej
 2. Szybki wzrost sprzedaży w sektorze powoduje walkę konkurencyjną  o zwiększenie udziałów
 3. W społeczeństwie istnieje przekonanie do kilku marek, co mimo wszystko nie odzwierciedla sprzedaży
 4. Wybicie się liderów
3. Ostateczni nabywcy
 1. Nabywcy są skoncentrowani
 2. Dobro w postaci samochodu stanowi bardzo dużą część kosztów
 3. Mimo zróżnicowania wyrobów nie ma zmniejszenia siły przetargowej nabywcy
4. Dostawcy
 1. Dostawcy są to najczęściej producenci samochodów zaopatrujący własną sieć auto salonów
 2. Dowolne kształtowanie ilości dostarczonych surowców do produkcji (wiele hut, fabryk tworzyw sztucznych)
 3. koszty uzyskania surowców oraz podatki są głównym czynnikiem cenotwórczym
 4. Duża ilość substytutów dla surowców i częste stosowanie substytutów w celu obniżenia ceny samochodów
5. Substytuty
 1. Kolej (brak korków) oraz transport autobusowy:

–       wysokie ceny biletów

–       długi czas podróży

–       nie można dojechać gdzie się chce

–       częste spóźnianie się

–       niemożność polegania (duża zawodność)

–       niewygodny i związany z rozkładem jazdy

 1. Taxi (brak wysiłku, jest na zawołanie):

–     wysoka cen przejazdu

Źródło: opracowanie własne.

Powyższa analiza wskazuje, że firma działająca na rynku samochodowym spotyka się z wpływami ograniczającymi jej swobodę działania ze strony dwóch głównych sił:

–      konkurencji

–      nabywcy

których pozycja przetargowa jest tak silna, że wymusza dostosowanie decyzji przedsiębiorstwa na sprostanie ich wymaganiom. Pozycja przetargowa nabywcy wzrasta wraz z przemianami gospodarczymi w Polsce.

Silna konkurencja w sektorze powoduje obniżanie marży, a tym samym zmniejszenie zysków, oraz zwiększenie wydatków na reklamę.

Na wejście na rynek samochodowy mogą sobie pozwolić nawet niewielkie firmy produkcyjno – handlowe, które też znajdą zbyt, lecz nie zmienią struktury rynku, np.; DAMIS – montaż samochodów ZAZ Tawria oraz Yugo Koral oraz ich sprzedaż po cenie ok. 15000